Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Benytte solid state rele i en IS krets

Benytte solid state rele i en IS krets

Håvard
Håvard

Hei,

Har en gass kjøler som er sertifisert Ex II 3 G Ex nA IIC (står i zone 2). Som en del av dette system, er det et solid state relay (type OPTO Z240D10, non-ex) som gir tillbakemelding på temperature alarm. Leverandør mener at rele "tørrkontakt" interface til kontrollsystem kan defineres som "passive component to subclause 5.4 in IEC 60079-14" - dvs. om vi bruker en IS isolator så kan vi koble denne til å betrakte kretsen som IS.

Eg klarer ikke se at dette er tilfellet (kan ikke gå god for seperasjon, komponenter etc) og mener at vi her må bruke en type Ex i rele/isolator som feks. Stahl 9172/21-11-00s, som i tillegg er sertifisert for Zone 2. 

Ved trip av anlegg vil gass kjøler bli elektrisk isolert, men vi står fortsatt med type 8V fra IS barriere (DI) ut på rele (fra kontrollsystem). Eg kan ikke se / gå god for at vi har en IS krets ved å benytte OPTO Z240D10 som "feltutstyr",.

Kommentarer/innspill? Legger ved krets skjema på OPTO Z240D10 (non ex rele)

Re: Benytte solid state rele i en IS krets

Re: Benytte solid state rele i en IS krets
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei Håvard.

Kan ikke se noe vedlegg på innlegget, men du må gjerne sende en mail til sverre.isaksen@trainor.no så kan jeg se på det ved anledning.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor