Beskyttelse av Ex d motor med DOL starterBeskyttelse av Ex d motor med DOL starter

Beskyttelse av Ex d motor med DOL starter

Andreas Ritland
Andreas Ritland

Hei,

Når det gjelder starter for Ex e motor så er det krav til Ex merking av motorvern. Er det samme krav når det gjelder en DOL starter for Ex d motor ?

Har lest NEK EN 60079-0:2018, Annex D og Annex E + NEK IEC 60079-14:2014 kapittel 5, avsnitt 5.11 og kapittel 11 uten å finne entydig svar på dette.

For ordens skyld så skal starter (inkl. motorvern) bygges inn i en Ex d kapsling. 

Re: Beskyttelse av Ex d motor med DOL starter

Re: Beskyttelse av Ex d motor med DOL starter
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

ja det er et ATEX/ FUSEX krav til merking av motorvernet, siden dette er en del av sikkerheten til motoren, se FUSEX (Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område) § 2 b)

LINK:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-29-1849

Kapittel 1 § 2.Virkeområde

(1) Forskriften gjelder for følgende produkter
a) utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område
b) sikkerhets-, betjenings- og justeringsinnretninger til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område, men som er nødvendige for eller bidrar til at utstyret og sikkerhetssystemene fungerer sikkert i forbindelse med eksplosjonsfare
c) komponenter beregnet på innbygging i utstyr og sikkerhetssystemer nevnt i bokstav a

 

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor