Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Bonding/Utjevning i forskjellige soner, og nødutstyr

Bonding/Utjevning i forskjellige soner, og nødutstyr

Jan
Jan

Hei

Holder på med Ex rep av utstyr etter inspeksjon. Det er en del feil på bonding av utstyr. 

Alt som er montert i sone 0,1 og 2 blir bondet.

Men det er en del utstyr som står i uklassifisert område, og er litt usikker på bonding på dette.

En del av det er PA høyttalere. Dette utstyret går på UPS, og vil være spenning på ved nød/shutdown.

Men har problemer med å finne direkte krav til hva som må bondes når det gjelder uklassifisert område?

  

Re: Bonding/Utjevning i forskjellige soner, og...

Re: Bonding/Utjevning i forskjellige soner, og...
Sverre Isaksen
Forumleder

Du finner krav til bonding i IEC 60079-14:2013 pt. 6.4, og krav til utstyr som skal være spenningssatt etter nedstengning i IEC 61892-1:2019 pt. 4.14.1 (skal minimum oppfylle krav for Sone 2).

Re: Bonding/Utjevning i forskjellige soner, og...

Jan
Jan

Hei igjen

Jeg ser det står i paragrafen: 'Kabelnipler med strekkavlastning som klemmer om skjerm eller armering på kabelen, kan brukes som potensialutjevning' Betyr dette at man ikke trenger ekstra ekstern bonding/potensialutjevning til utstyret hvis det er feks Exd med armerings kompress?

Re: Bonding/Utjevning i forskjellige soner, og...

Re: Bonding/Utjevning i forskjellige soner, og...
Sverre Isaksen
Forumleder

Stemmer, så lenge det er metallkapsling evt. plast med jordingsplate. Det er egentlig ganske logisk.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor