Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Dokumentasjon på Exi-utstyr

Dokumentasjon på Exi-utstyr

Øystein
Øystein

Hei,

Vi har en leverandør på et prosjekt som leverer en transformator bygget på deres fabrikk. Trafoen har noen komponenter som er sertifisert Exia og Exic. Disse komponentene er produsert av underleverandører til vår leverandør.

Leverandøren vår vil ikke gi oss verken dataark eller fullstendige Atex-sertifikater på Exi-utstyret. Vi har derfor ikke dokumentasjon som viser grenseverdiene for Exi-utstyret, og sertifikatene finnes ikke på internett.

Etter mye argumentasjon fikk vi til slutt tilsendt noen grenseverdier som tekst i en epost.

Vi er skeptisk til verdiene vi har fått da vi har funnet noen avvikende verdier i et dataark på internett. Det har vi konfrontert leverandøren med og de svarer bare at dokumentasjon fra internett ikke vurderes og at deres verdier er korrekte. Det kan så være, men det føles likevel ikke helt stuerent å bruke deres epost-verdier uten noen sikker kilde.

Spørsmålet er: Kan vi med vårt på det tørre bruke leverandørens "epost-verdier" som kommer fra deres trafofabrikk (dvs ikke produsenten av komponentene), i våre beregninger? Og alternativt, finnes det noen normreferanser vi kan slå i bordet med og kreve at leverandøren leverer dokumentasjonen vi trenger?

Takk!

Re: Dokumentasjon på Exi-utstyr

Re: Dokumentasjon på Exi-utstyr
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei Øystein.

Det er et forskriftskrav i "Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder" §10 (ATEX Direktiv 2014/34/EU) at Distributør leverer med samsvarserklæring og sikkerhetsinformasjon på Norsk.

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/fo...017-11-29-1849?q=FOR-2017-11-29-1849

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor