Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

EX/Atex

EX/Atex

André Thorsen
André Thorsen

Er mye forskjellig merking på luftpumper og haskelpumper i forbindelse med godkjent ATEX merking

Luftstyrt utstyr som er Ex-merket, hvordan skal denne merkingen være? Må det være merket «ATEX» for å være ATEX godkjent? For jeg ser at IECEX og ATEX har en standard for merking av utstyr, men at det også finnes en egen ATEX merking.

Og da er jeg usikker på hva som gjelder for ATEX utstyr.

Har også funnet en Haskelpumpe, der jeg ikke kan finne noe sted for utjevning, Skal de pumpene utjevnes til jord?

Litt vanskelig å få forklart dette, men håper dere kan hjelpe til med å få en litt mer forståelse over hva som må til for at luftdrevne komponenter skal være ATEX godkjent og om alt atex skal være bonding og ha egen jording.

Re: EX/Atex

Re: EX/Atex
Sverre Isaksen
Forumleder

Siden ATEX kom først med krav til godkjenning av mekanisk utstyr, så er pumper før ISO/ IEC 80079-36 merket med ATEX symbol, så utstyrsgruppe, kategori og G "Ex II 2 G" for eksempel, og deretter beskyttelsesmetode og T-Klasse "Ex II 2 G c T4" for eksempel. (Får ikke til sekskanten her)

Etter ISO/ IEC 80079-36 kom er merkingen av alt mekanisk utstyr med bokstaven "h" uavhengig av metode, og med gassgruppe, "Ex h IIC T4 Gb" for eksempel, og i Europa i tillegg ATEX merking "Ex II 2 G" (sekskant rundt "Ex")

Er pumpen Ex godkjent så skal det stå noe om krav til bonding i dokumentasjonen til pumpen, jeg antar at den må utjamnes til jord siden en pumpe har roterende deler som kan bygge opp statisk potensiale.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor