Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Ekvipotensial jording av Ex-armaturer for bruk i sone 1 offshore

Ekvipotensial jording av Ex-armaturer for bruk i sone 1 offshore

Carsten
Carsten

For belysning til sone 1 offshore lurer jeg på hvilke krav det er til potensialutjevning? Kan den ivaretas utelukkende gjennom jording av skjerm i kabel eller bør den i tillegg skje lokalt på utstyret?

Armaturen det her er snakk om er av 316L rustfri stål som er pulverlakkert (ikke ledende) og har en skjerm av polykarbonat.

Armaturene er noen steder installert på ledende struktur som rustfri kabelstige og andre steder på braketter som er galvanisk adskilt fra strukturen grunnet ulikhet i spenningsrekke og fare for galvanisk korrosjon.

Re: Ekvipotensial jording av Ex-armaturer for b...

Re: Ekvipotensial jording av Ex-armaturer for b...
Sverre Isaksen
Forumleder

Litt vanskelig å besvare uten å ha sett løsningen, det kan også være forskjellige tolkninger/ interne krav på forskjellige anlegg eller selskaper.

I IEC 60079-14:2014 (Del av NEK420) står krav til bonding beskrevet i pt. 6.4.

Her står det blant annet at potensialutjevning er påkrevet Ex områder, men dersom utsatte ledende deler er godt festet og i god ledende kontakt med struktur, så trengs det ikke separat utjevning. Det står og at kabelnipler med strekkavlastning som klemmer om skjerm eller armering kan brukes som potensialutjevning.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor