Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Endre komponenter i Ex e del av ett EXde kabinett

Endre komponenter i Ex e del av ett EXde kabinett

Terje Soleng
Terje Soleng

Hei, vi har ett Exde kabinett der vi ønsker å bytte ut rekkeklemmer i Ex e boksen med nye som tar i mot kabel i større tverrsnitt. 

Kan man skifte komponenter i Exe-biten uten å resertifisere hele EXde-kabinettet, hvis vi ikke bryter med produsents begrensninger på antall termineringer, varmeutvikling osv?

Re: Endre komponenter i Ex e del av ett EXde ka...

Eric
Eric
Sitat
Terje Soleng skrev:

Hei, vi har ett Exde kabinett der vi ønsker å bytte ut rekkeklemmer i Ex e boksen med nye som tar i mot kabel i større tverrsnitt. 

Kan man skifte komponenter i Exe-biten uten å resertifisere hele EXde-kabinettet, hvis vi ikke bryter med produsents begrensninger på antall termineringer, varmeutvikling osv?

Hei Terje

Hva står i sertifikatet/manualen fra produsent med tanke på terminalene som er brukt? IEC/EN 60079-17  kapittel 4.6 (vedlikeholdskrav) sier at:

"Erstatningsdeler skal stemme overens med relevant dokumentasjon. Endringer på utstyr skal ikke utføres uten relevant autorisasjon dersom det ifølge dokumentasjonen vesentlig kan pavirke sikkerheten av utstyret negativt. Reparasjoner og utbedringer av utstyr skal utføres i henhold til IEC 60079-19."

IEC/EN 60079-19 kapittel 4.1:

"Dersom utstyret har blitt modifisert, skal det tilfredsstille 4.4.3 som krever at et nytt sertifikat
skal utstedes. Utstyret er ellers ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlig område."

Kapittel 4.4.3:

"Ingen endring skal utføres på utstyr med mindre den spesifikke endringen aksepteres av sertifiseringsdokumentasjonen. Dersom sertifiseringsdokumentasjonen ikke er tilgjengelig for verkstedet, skal fabrikanten bekrefte skriftlig at den foreslåtte endringen er akseptert i henhold til  sertifikatet." 

Til slutt, i kapittel 8.4.3 (hele kapittel 8 er tilleggskrav for Ex e beskyttelsesmetoden) så sier den klart og tydelig:

"Modifisering av tilkoblingsanordninger skal ikke utføres uten bekreftelse fra fabrikant."

Mvh,

Eric

Re: Endre komponenter i Ex e del av ett EXde ka...

Re: Endre komponenter i Ex e del av ett EXde ka...
Sverre Isaksen
Forumleder
Sitat
Terje Soleng skrev:

Hei, vi har ett Exde kabinett der vi ønsker å bytte ut rekkeklemmer i Ex e boksen med nye som tar i mot kabel i større tverrsnitt. 

Kan man skifte komponenter i Exe-biten uten å resertifisere hele EXde-kabinettet, hvis vi ikke bryter med produsents begrensninger på antall termineringer, varmeutvikling osv?

Så lenge du er innenfor det som står oppgitt i dokumentasjonen på antall, dimensjon og strøm/ eventuelt avgitt effekt så er det ikke noe problem. REF IEC 60079-14:2013 pt 15.2

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor