Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Ex - kompetanse

Ex - kompetanse

Fredrik
Fredrik

Hei,

Er blitt sendt på en jobb for å installere stikkontakter i en EX-sone.

Jeg har ikke EX-kompetanse og firmaet jeg jobber for er ikke registrert i DSB sitt register for arbeid i EX-soner.

Stikkontakter som skal monteres er EX-godkjent, utstyret kunden skal koble til er ikke EX-godkjent.

Tror installatøren vår ser på dette som en vanlig installasjon. Jeg ser det slik at utstyret kan flyttes ut av rommet og mener rommet da ikke automatisk blir et EX-rom igjen.

Utstyret vi monterer er fortsatt ikke montert av personer med kompetanse på EX-soner eller av et firma med dette som registrert anleggstype hos DSB.

FEK §3

FEK §5

FEK §6

Om utstyret kunden vår har satt opp på rommet fjernes, må rommet reklassifiseres av personell med kompetanse på EX-intstallasjoner?

Re: Ex - kompetanse

Dersom du skal jobbe som innleid i et annet firma så er det dette firma som har anvar for din kompetanse. De har en "påseplikt" til å sjekke om det er ok å benytte deg til denne type jobb.

Når det gjelder utstyret som skal monteres skal dette være godkjent i forhold til hvor det installeres. Er det her snakk om en konteiner som er trykksatt så er det alt etter som hva slags konteiner dette er. 
Dersom konteiner blir spenningsfri ved deteksjon av gass er det ikke noe krav til utstyret inni konteiner ut over at dette skal være koblet til stikk som også blir utkoblet ved gass deteksjon.

Hva slags utstyr kunden velger å koble til kan du ikke forholde deg til.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor