Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Ex q – Sandfylt

Ex q – Sandfylt

Kim Hauge
Kim Hauge

Vi har en monitor type Bartec, denne er Exq. Den er blitt åpnet for å sjekke muligheten for reperasjon.

Vi tok ut "sanden" (glassperlene)  og målte 2 stk glassikringer og 2 stk temperatur sikringer. 

Etter dette gjørde vi reine gummipakningen og fylte kapslingen med samme sand uten noe fukt tilbake.

Lukket kapslingen og fylte resterende sand inn i åpning bak slik at hele kaplsingen var fylt med lik mengde og helt full. 

Spørsmålet da er trenger men ny sertifisering eller kan vi med ex-vedlikehold godkjenene denne.

Re: Ex q – Sandfylt

Åpning av en Exq kapsling vil være en jobb for et sertifisert verksted. 

Dersom man åpner en froseglet plugg i kapslingen vil ikke lenger sertifiseringen av kapslingen være gyldig.
Å lese i dokumentasjon hva som er ok å gjøre er alltid å anbefale. Dersom man er usikker på hva som er ok er det å ta kontakte produsent/leverandør anbefalt.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor