Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Exd ovn montert i rom

Exd ovn montert i rom

Ole Kristian
Ole Kristian

En Exd sertifisert elektrisk ovn (type ribberørsovn) skal installeres i et rom definert som Ex sone 1, og denne ovnen leveres fra produsent uten sikkerhetstermostat eller temperaturbegrenser montert.
Medfølgende instruksjon sier at den skal tilkobles en reguleringskrets som kutter tilførselsspenningen til ovnen når temperaturen i rommet når et visst nivå, da dette ivaretar sikker overflatetemperaturen på ovnen i forhold til T-klasse.
Vil det foreligge noe krav om to-trinns utkobling av varmen i dette tilfellet?
Altså trinn en med automatisk tilbakestilling og trinn to med manuell tilbakestilling slik det er beskrevet i en eller annen produkt standard i 60079 serien?
Det vil nok uansett være aktuelt med en "komfortregulering" på et lavere temperaturnivå enn den temperaturen produsenten av ovnen har satt som maks romtemperatur i forhold til Ex sikkerhet, og vil en slik "komfortregulering" kunne regnes som trinn en i en sikkerhets utkobling?

Re: Exd ovn montert i rom

Re: Exd ovn montert i rom
Sverre Isaksen
Forumleder

Den må være sertifisert for Sone 1, EPL nivå Gb.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor