Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Exd utstyr brukt i Exi sløyfe

Exd utstyr brukt i Exi sløyfe

Torbjørn Solvold
Torbjørn Solvold

Gjelder en Exi-krets der en ønsker å skifte ut ett Exi-sertifisert utstyr med Exd sertifisert utstyr, og beholde selve Exi-sløyfa som den er.(kabling, galv skille etc)

Temperaturkrav gjør det nemlig nødvendig å bytte fra plasthus til metallhus. Instrumentet leveres dessverre ikke med metallhus i Exi versjon.

Både eksisterende- og nytt utstyr defineres i kategorien «Simple Apparatus» og inneholder kun en bimetallbryter av samme modell både i Exi og Exd versjonen.

Det er ikke tenkt å endre noe på ATEX merkingen på nytt utstyr. Nødvendig IP klasse blir opprettholdt.

Noen kommentarer til denne løsningen?

Er det nødvendig å dokumentere dette ytterligere ved f.eks. en bekreftelse fra produsent at det er ett simple apparatus(ref. §5.7 i IEC60079-14)?

Re: Exd utstyr brukt i Exi sløyfe

Re: Exd utstyr brukt i Exi sløyfe
Sverre Isaksen
Forumleder

Har ingen problemer med denne løsningen, men for fremtidig vedlikehold er det antageligvis best å velge en metode.

Skal dere kjøre den som "Simple apparatus" eller på Norsk "Enkelt apparat- passiv komponent" (som en bryter er) i en Ex i krets skal den være tydelig identifiserbar som dette, dette kan dere merke selv (Ref. IEC 60079-14 pt 16.4) gjerne med referanse til loop. nr.

Den kan da temperatur klassifiseres T6 ved Ta =40 grader C, T5 ved Ta = 55 grader C, eller T4 ved Ta 80 grader C. (Ref. slutten av samme pt).

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor