Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Exe motor sertifisert for S1 drift

Exe motor sertifisert for S1 drift

Terje Hovland
Terje Hovland

Hei!

Dette gjeld ein Exe motor serifisert for S1 drift (Oppgitt i sertifikatet til motoren).

Motoren er plassert i sone 2.

Spm. Kan denne motoren driftas som S5 dersom den er utstyrt med Simocode?

Forutset at simocoden er rett satt opp m.o.t værn.

Re: Exe motor sertifisert for S1 drift

Stian Barka
Stian Barka

Hei Terje

Jeg antar at dette er en Exe motor godkjent for sone 1(Ex eb). At Exe motoren er testet ved S1 drift, viser at testen er gjort med kontinuerlig drift og hele motoren får en jevn overflate temperatur, men fremdeles ikke høyere enn temperaturklassen: T__

Når motoren kjøres i S5-drift, Kontinuerlig drift og da får perioder med belastning, og derfor ikke nødvendigvis like varm som S1 drift.

Så derfor er det bare bedre.

 Selv om motoren blir brukt i Sone 2, så gjelder fremdeles kravet til Ex e motorer:

•            At vernet og motoren skal være testet sammen og at vernet skal være ATEX godkjent. (2014/34/EU)

•            Vernet må være korrekt ift Ia/In og  tE tiden,

o            alternativ er en temperaturføler i motoren og godkjent temperatur rele’ som tripper motoren.

 

 Mvh

Trainor

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor