Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

IEC/EN 60079-14 og ubrukte ledere i feltutstyr

IEC/EN 60079-14 og ubrukte ledere i feltutstyr

Ericen
Ericen

Hei,
Jeg trenger litt hjelp til å tolke NEK 420A:2016 (EN 60079-14:2014) kapittel 9.6.3 som omhandler det å terminere ubrukte ledere i flerlederkabler:
Enden av hver ubrukt leder i flerlederkabler skal i det eksplosjonsfarlige området enten være koblet til jord eller være tilstrekkelig isolert ved hjelp av endeavslutninger som er egnet for aktuell beskyttelsestype. Isolasjonstape alene er ikke tillatt.
Utfordringen: Feltutstyret det er snakk om er en Ex e kapsling som har Ex e klemmer. Elektronikken er i et Ex d kammer og er tilknyttet Ex e klemmene via Ex godkjent bushing. Ofte kommer sluttbruker med RFOU/BFOU feltkabel som har flere ubrukte par som må avsluttes i Ex e kapslingen i feltutstyret. Det finnes en skrue (med kabeløye) for ekvipotensial utjevning av kapslingen dersom det er behov for dette, men det å terminere 2-3 ubrukte par til denne skruen er upraktisk, om ikke tilnærmet umulig. Siden det ikke er andre fasiliteter for jordtilkobling i Ex e kapslingen så må de ubrukte parene termineres på en annen måte, feks isoleres. Hva legges i betydningen endeavslutninger som er egnet for aktuell beskyttelsetype i nevnte kapittel? Siden man ikke kan bruke tape, så må det jo være en form for hylse eller klemme? I teorien da så må feltutstyret være designet (og sertifisert) med noen klemmer for tilkobling av ubrukte par eller så må vi poengtere overfor sluttbruker at de må finne en annen kabel som har akkurat det antall par de trenger å bruke for å unngå at man må terminere ubrukte ledere.
Synspunkt?
Mvh,

Ericen

Re: IEC/EN 60079-14 og ubrukte ledere i feltutstyr

Re: IEC/EN 60079-14 og ubrukte ledere i feltutstyr
Sverre Isaksen
Forumleder

Er det ikke noen ledige rekkeklemmer? 

Re: IEC/EN 60079-14 og ubrukte ledere i feltutstyr

Eric
Eric
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Er det ikke noen ledige rekkeklemmer? 

Hei

Nei det er ikke noen ekstra klemmer i Ex e kapslingen og det er ikke fysisk plass til flere klemmer enn de som allerede er der nå. Da er vi vel tilbake til at det er viktig at vi som produsent beskriver begrensninger til kabelpar godt i manualen slik at de må ha en kabel med "korrekt" antall par slik at man slipper å ha ubrukte ledere?

Mvh,

Eric

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor