Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Ikke elektriske tennkilder

Ikke elektriske tennkilder

Roald Sjursen
Roald Sjursen

Som elektriker offshore har jeg i mange år hatt krav om Ex kurs og repetisjon av Ex kompetansen. Det er også kommet kurs i ATEX, som flere har gjennomgått.

I Ex kurset gjennomgår vi elektriske tennkilder, men burde ikke også ikke-elektriske tennkilder inngå i Ex kurset elektrikere og automatikere må ha?

I den siste tiden er sviktende kompetanse innen ikke-elektriske tennkilder blitt påpekt av myndighetene flere ganger.

Re: Ikke elektriske tennkilder

Re: Ikke elektriske tennkilder
Sverre Isaksen
Forumleder

Det skal være med om ikke-elektriske tennkilder i Ex grunnleggende, ellers lanserer vi i løpet av noen uker  et eget e-læringskurs om tennkildekontroll.

Re: Ikke elektriske tennkilder

Roald Sjursen
Roald Sjursen

Flott at det er tatt med i grunnleggende kurs, men Bøe absolutt inn i repkurs også. Ikke-elektrisk kompetanse bør også elektrofolkene ha.

Re: Ikke elektriske tennkilder

Re: Ikke elektriske tennkilder
Sverre Isaksen
Forumleder

Det skal være med på Ex grunnleggende oppdatering og, men det er begrenset hvor mye i dybden vi går siden dette er kun en dag. Kurset skal ha hovedfokus på nye endringer i forskrifter og standarder, og standarden EN 1127-1 kom i ny revisjon i 2019, denne beskriver de 13 offisielle mulige tennkildene, denne skal det vises til i kurset, det er og mulig å lese denne som selvstudium om man ønsker å gå i dybden.

På kursene vi nå holder for mekanikere går vi litt mer i dybdene på denne.

Re: Ikke elektriske tennkilder

Roald Sjursen
Roald Sjursen

Jeg er klar over at dere har kurs for mekanikere. Har gjennomført noen av disse kursene også.

Det er veldig bra at den faggruppen også får opplæring om ikke-elektriske tennkilder. Det er de som installerer, vedlikeholder og reparerer slikt utstyr.

Etter å ha tatt opp problemstillingene rundt Ikke-elektrisk utstyr offshore i mange år, føler jeg at nå er vi på riktig vei når Ptil etc begynner å stille krav til kompetanse for de "Ikke-elektriske fagene".

Re: Ikke elektriske tennkilder

Re: Ikke elektriske tennkilder
Sverre Isaksen
Forumleder

Enig :)

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor