Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Installere fiber patchepanel i EXE koblingsboks ved bruk av Class 1 laser.

Installere fiber patchepanel i EXE koblingsboks ved bruk av Class 1 laser.

Sindre Meek
Sindre Meek

Hei,

Jeg har en eksisterende EXE koblingsboks i uklassifisert område, der vi skal installere et fiber patchepanel for tilkobling av fiber. Fiberen som er i boksen skal skjøtes i dette patchepanelet, og den nye fiberkabelen skal plugges med ferdig termingerte LC connectorer. Fiberkabel som skal kobles til er en Single mode fibre, Fire&Mud  resistant   QFCU  9/125  48 Core. Siden det er bruk av Class 1 laser, vil det ikke være behov for bruk av EXE koblingsboks, men ønske fra kunde er å bruke eksisterende koblingsboks. Hvordan er mulighetene for å nedgradere boksen til en ikke-EX boks? Kan det installeres fiber patchepanel uten å fjerne ATEX sertifiseringen?

Mvh
Sindre Meek

Re: Installere fiber patchepanel i EXE koblings...

Re: Installere fiber patchepanel i EXE koblings...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

for å følge standardene helt så er det kun Ex e rekkeklemmer som kan plasseres i Ex e koblingsbokser dersom ikke annet er angitt i sertifikatet (IEC 60079-14:2013 pt. 15.2), som du sier så er Class 1 laser unntatt fra IEC 60079-28:2015 under "Scope", så det trenger ikke sertifisering. Det enkleste er nok å bare fjerne Ex merkingen fra boksen, men det er nok lurt å legge inn litt informasjon i databasen om at det ikke er krav om sertifisering av Class 1 laser på TAG nr. eller lignede.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor