Norsk Engelsk Svenska Polsk

Intervall og hyppighet vedlikehold/Ex-kontrollIntervall og hyppighet vedlikehold/Ex-kontroll

Intervall og hyppighet vedlikehold/Ex-kontroll

John Robert Lurås
John Robert Lurås

Vedlikehold av Ex-utstyr representerer ofte ikke ubetydelige utgifter. Det er derfor forståelig nok ikke ønskelig å utføre mer vedlikehold enn nødvendig. IEC 60079-17, sier bla følgende: "interval for control of explosion protection integrity should be 36 months until high reliability can be documented." Noen tolker dette slik at man for eksempel kan utvide med 12 mnd hver gang man har hatt FV, og har hatt få dokumenterte funn. På for eksempel lys, utvides da intervall gjerne opp til hva som er levetid for lyskilden, som for for eksempel en del LED-lys, kan bli 8, 10, 12 år. Er dette godt nok?  

Det benyttes også i stor grad kontroll av en prosentvis andel av utstyret, for eksempel 10% hvert 2. år. Forutsatt at man tar et nytt utvalg hvert 2. år, kan det da i realiteten gå 20 år før enkelte utsyr blir kontrollert. Dette begrunnes allikevel med at det er samme type utstyr, og at det som kontrolleres, er representativt for det som ikke blir kontrollert. Personlig erfaring tilsier at det allikevel kan være helt individuelle feil på for eksempel koblingsbokser, som medfører at blant 100 bokser, kan det være en som er mulig tennkilde. Er dette da godt nok?  ​

Re: Intervall og hyppighet vedlikehold/Ex-kontroll

Dersom man leser NEK420 slik denne skal leses så vet man at dette er en norm og ikke en forskrift. Forskjell på en norm og en forskrift er at normen ikke er bindende. 
Det vil si at NEK420 er en veiledning til å oppfylle kravene i Forskrift, her FUSEX.

Det er derfor vanskelig å finne noen eksakte tidsintervaller på vedlikehold av Ex utstyr. 

Det som er det avgjørende er at utstyr til en hver tid ikke skal utgjøre en mulig tennkilde til eksplosjon. Det er da opp til operatør/drifter av anlegget å verifisere anlegg og utstyr med tanke på dette. Det er også da tilsynet, PTIL, kommer inn i bildet og sjekker at inspeksjoner og vedlikehold er utført. 
Det er pr definisjon eier som er ansvarlig for at installasjonen er sikker og ikke utgjør noen fare.

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor