Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kan en transmitter i sikkersone ses på som en barriere for et temp.element i sone 2?

Kan en transmitter i sikkersone ses på som en barriere for et temp.element i sone 2?

Kim Alstad
Kim Alstad

Hei,

Jeg har kommet over en case der en temp.transmitter (Rosemount 644) er montert i sikkersone. Temp.elementet der i mot står i sone 2. Det er montert en barriere mellom transmitteren og elementet. Transmitteren vil begrenser hva som leveres til elementet. Verdiene levert av transmitteren er sammenlignet med Atex verdiene til elementet under.

Kan jeg bruke transmitteren som barriere her, slik at jeg kan fjerne barrieren som står der i dag?

Element               Transmitter

15V            >       13,6V

20mA         >        18mA  

500mW      >        61mW

0nF            <        0,074nF

0nH            <       100mH

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei Kim,

mangler litt informasjon, men dersom dette er en Ex i transmitter med en barriere i forkant (Regner med den også har noen max inn verdier) og dette er utgangsverdiene, så trengs det ikke en ekstra barriere mellom transmitteren og elementet. 

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...

Kim Alstad
Kim Alstad

Ja, dette er en vanlig 24VDC Ex i transmitter og det er utgangsverdiene som er oppgitt. Det er ikke barriere foran transmitteren i dag. Loopen er fra 90 tallet og er koblet slik:

Sikkersone                                              |    Usikkersone    

 Power supply -> Transmitter -> Barriere   ->  Temperaturelement

Jeg ble fortalt at jeg kan se på transmitteren her som en barriere siden den står i sikkersone og begrenser hva som går ut i felt. Jeg undersøker nå om dette stemmer. Utfører jeg en IS calc med utgangsverdiene til transmitteren mot verdiene til elementet så er beregningen godkjent.

Barrieren som står der i dag er godkjent, men de mener det er "smør på flesk" å ha barrieren når transmitteren beskytter kresten i felt uansett.

Litt tynt underlag, men har du noen innspill her (fjerne eller beholde)?

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...
Sverre Isaksen
Forumleder

Jeg vil tro transmitteren må ha en barriere i forkant dersom man skal benytte Ex i sikkerhetsverdiene på utgangen. Jeg ville beholdt barrieren til du evt. får sjekket dette.

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...

Kim Alstad
Kim Alstad

Takk for raskt svar :)

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor