Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kapslingsgrad Exd

Kapslingsgrad Exd

Martin
Martin

Har lært at det ikke er noe krav til IP-grad på Exd-utstyr (kapslinger).

Lurer bare på om noen kan referere til en norm i NEK 420 eller en annen plass, hvor dette står forklart svart på hvitt. 

Re: Kapslingsgrad Exd

Henning Staff
Henning Staff

For å oppnå eksplosjonsbeskyttelsen så vil det ikke være behov for noen IP grad, og dette er beskrevet i normen for Ex 'd' kapslinger EN/IEC 60079-1, men merk at dette kun er i forhold til eksplosjonsbeskyttelsen.

Det vil alltid være behov for en IP grad når et elektrisk utstyr skal benyttes i et anlegg, og da skal IP graden være tilpasset de ytre påvirkningene på samme måte som alle andre typer elektrisk utstyr.

Re: Kapslingsgrad Exd

Martin B.
Martin B.

Hei - i sjekkliste NEK-EN 60079-17 for Ex e og Ex d-utstyr står kontroll av IP-grad listet også for Ex d og ikke bare Ex e - dette gir da ingen mening mht Ex (Som jo er det vi her skal undersøke)?

Re: Kapslingsgrad Exd

Re: Kapslingsgrad Exd
Sverre Isaksen
Forumleder

For Ex e gir det mening da vann eller støv inntrengning kan resultere i krypstrømmer, kortslutning, korrosjon etc. Men kan være enig i at det ikke er krav om det spesifikt på Ex d. Skal man fylle ut sjekkliste da et det vanlig å sette N/A (Not applicable) på punktet.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor