Norsk Engelsk Svenska Polsk

Kompetanse, Ex iKompetanse, Ex i

Kompetanse, Ex i

eham
eham

Hvilken kompetanse kreves for å utføre commissioning/funksjonstesting av Intrinsic Safe loops offshore?

Kabler og installasjon er utført av elektro entreprenøren på plattformen, men commissioning/funksjonstesting skal utføres av utstyrsleverandør. 

Er deres kurs som heter EX grunnleggende dekkende eller må vedkommende ha IECex (Ex003 og Ex006) sertifisering?

Re: Kompetanse, Ex i

Re: Kompetanse, Ex i
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei, 

Myndighetene er ikke spesifikke på hva slags kurs man skal ha, men man skal kunne dokumentere kompetanse på de oppgavene man utfører. Om det er noen spesifikke kurs man må ha på et anlegg er opp til ansvarlig for anlegget.

Stort sett på Norske anlegg kreves det at man har både 3 dagers Ex grunnleggende + 3 dagers Ex i kurs med oppdatering/ oppfriskning minimum hvert 5. år, oppdateringene er to dagskurs, disse kjører vi og som Webinar.

Sjekk gjerne med ansvarlig for anlegget eller selskapet, veldig ofte er slike krav lagt inn i interne systemer som SAP i større selskaper.

I "Retningslinjer 059" utgitt av Norsk olje og gass anbefales det tilleggsopplæring i Ex i dersom man skal jobbe med dette.

I Norge er det ingen som krever IECEx CoPC sertifisering foreløpig, men det godtas som et alternativ, 003 og 006 går ikke veldig i dybden på Ex i, men er mer fokus på arbeidsprosedyrer i Ex områder og installasjon av Ex e og Ex d. De fleste som tar disse kursene og sertifikatene kommer som følge av krav fra kunder i utlandet, spesielt Australia, det godtas også som et alternativ til CompEx sertifisering som er et krav på Britisk sektor.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor