Korrodert EX-E koblingshusKorrodert EX-E koblingshus

Korrodert EX-E koblingshus

Vidar
Vidar

Hei

Har ett EX-E koblingshus som er korrodert slik at det ikke holder IP klassen, kan dette repareres av andre enn autorisert verksted?  

Re: Korrodert EX-E koblingshus

Re: Korrodert EX-E koblingshus
Rune Øverland
Forumleder

Hei Vidar,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Oppsigelse av myndighetspålagt autorisasjonsordning (ordning før 1.7 2007)

I tidsperioden 1988-2007 hadde Nemko en monopol-situasjon på reparasjon av Ex-utstyr. Autorisasjonsordningen, kalt EXR-01, baserte seg på et kvalitetssystem drevet og vedlikeholdt av Nemko.

I 2006, slik publisert i DSB's Elsikkerhets-magasinet 72, melder DSB oppsigelse av avtalen mellom DSB og Nemko. Endringene (opphør av avtalen) var i tråd med utviklingen generelt i samfunnet om å overlate et større ansvar til utøverne (brukerne) og markedet selv.

https://www.dsb.no/globalassets/d...het-els/elsikkerhet-magasinet/72.pdf

DSB fjernet deretter i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk henvisningen til EXR-01 ordningen som inntil da ble administrert av Nemko. Og, forskriften om autorisasjon av verksteder av eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr ble opphevet 2006. 

 

2. Frivillig autorisasjonsordning etter 1.7.2007

Etter juli 2007 var det Internkontrollforskriften som blir mer gjeldende. Nå er det bli opp til verkstedene selv eller i første rekke de som kjøper slike reparasjonstjenester, å se til kvaliteten på utført arbeid.

Nemko tilbyr i dag en frivillig ordning til verksteder som ønsker å bli sertifisert i henhold til deres interne retningslinjer, (EXR-01) men dette er som nevnt ikke et myndighetskrav lenger.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739) sier:

§ 8. Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr

Den som reparerer elektrisk utstyr, skal ha relevant fagbrev.

 

3. Elvirksomhetsregisteret

Selv om en virksomhet i dag ikke trenger autorisasjon, må virksomheten være registrert hos DSB (Elvirksomhetsregisteret) om at de skal drive med reparasjon av Ex-utstyr. 

https://www.dsb.no/lover/elektris...gisteret/#om-elvirksomhetsregisteret

Foretaket er selv pliktig til å registrere seg i Elvirksomhetsregisteret og siden holde de registrerte opplysningene à jour til enhver tid.

 

4. NEK EN IEC 60079-19:2011 

Denne standarden setter minimumskrav til blant annet reparasjon av Ex-utstyr. Et verksted, som ikke trenger å inneha en autorisasjon slik som før 2006, kan være hos fabrikanten av utstyret, brukeren (brukerstedet av utstyret) eller tredjepart (verksted som selger tjenester overfor brukeren).

Fra standarden kan vi hente:

3.1 Generelle prinsipper

Ettersom det forutses at reparasjoner og overhalinger er utført i henhold til god ingeniørpraksis, skal reparasjon og overhaling som påvirker beskyttelsesarten formodes å være i overensstemmelse med sertifikatet der hvor fabrikantens deler eller deler som spesifisert i 4.4.1 er brukt og reparasjoner og endringer er utført som beskrevet i denne normen, i henhold til sertifikat dokumentasjonen i 4.4.1.5, og utført av kompetente personer som beskrevet i 4.4.1.3.

4.4.1.3 Kompetanse

Alt personell som er direkte involvert i reparasjon og/eller overhaling av utstyr skal være kompetent eller arbeide under tilsyn av en kompetent person.

 

5. Ditt spørsmål

Du spør om dette Ex 'e'-koblingshuset kan repareres av andre enn autorisert verksted. Mitt svar er; Ja, det kan repareres av andre. Og med 'andre' menes personell med relevant kompetanse slik at Ex-utstyret etter reparasjon er i samsvar med Ex-sertifikatet og relevante standarder Ex-utstyret er godkjent i henhold til (sannsynligvis IEC 60079-0 og IEC 60079-7).

I dag er det virksomheten som eier det eksplosjonsbeskyttede elektriske utstyret å sørge for at man benytter kvalifiserte personer (men, ikke nødvendigvis autorisert verksted) til å reparere, slik at utstyret også etter reparasjonen oppfyller kravene.

Re: Korrodert EX-E koblingshus

Re: Korrodert EX-E koblingshus
Rune Øverland
Forumleder

Slik kan du søkte etter virksomheter som er registrert sin virksomheter til å kunne utføre reparasjoner på Ex-utstyr:

1. Gå til https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/virksomhetssok?12

2. Klikk av boksene

  • Reparasjon av elektrisk utstyr
  • Ex-utstyr

og, klikk på "Søk"-knappen.

Elvirksomhet søk

3. Presentasjon av søkeresultat

Elvirksomhet søkeresultat

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor