Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Merking av tilkoplingsklemmer for bruk i både TN og IT system

Merking av tilkoplingsklemmer for bruk i både TN og IT system

Steinar Grøndal
Steinar Grøndal

Hei,

Me har eindel standard Ex produkt. Desse er typisk for bruk i AC system, primært 1-fas. Når me skal merke tilkoplingsklemmene så skulle me i utgangspunktet ha visst kva for eit nettsystem desse skulle ha vore tilkopla for å kunne merke dei korrekt. For TN så skulle det typisk ha vore 'N', 'L' og 'PE'. For IT så skulle det ha vore 'L1', 'L2' og 'PE' (alternativt 'L3'). Dersom utstyret skal brukast i TN system så skal vel også strengt tatt 'N'-ledaren vere blå.

Finst det nokon normer eller retningslinjer som seier noko om korleis utstyr som er tiltenkt bruk i fleire typar nettsystem kan/skal merkast?

Re: Merking av tilkoplingsklemmer for bruk i bå...

Re: Merking av tilkoplingsklemmer for bruk i bå...

Det kreves ikke "dobbeltmerking" av produsent, men korrekt merking bør fremgå av montasjeanvisning og/eller annen dokumentasjon som medfølger produktet.

Re: Merking av tilkoplingsklemmer for bruk i bå...

Steinar Grøndal
Steinar Grøndal

Hei Hans Olav,

Takk for svar. Eg skjønar at det ikkje vert krevd dobbelmerking, men kva er "rett" å merke tilkoplingsklemmene med sidan produktet kan brukast i nettsystem som har krav til forskjellig merking (TN / IT)? Greit at ein kan skildre dette i ein brukarmanual, men kva kan/skal me merke tilkoplingsklemmene med?

Re: Merking av tilkoplingsklemmer for bruk i bå...

Re: Merking av tilkoplingsklemmer for bruk i bå...

Dette er eventuelt beskrevet i utstyrsnorm som dekker aktuelt produkt.

Finnes det ikke en slik beskrivelse er det opp til produsent å ta et valg. Ved salg i Europa er det naturlig å merke for TN. Skal utstyret selges kun i Norge kan det merkes med IT.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor