Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Merking av utstyr/sertifisering

Merking av utstyr/sertifisering

Leif-Idar Frislid
Leif-Idar Frislid

Er det tillatt å installere noe utstyr i sone uten Ex merking? Ser vekk fra enkle apparater. F.eks koplingsboks for Exi kretser. Fusex(1.0.5) sier at utstyr skal være merket med en del data, samt symboler for utstyrsgruppe og kategori. Det foreligger en vurdering av boks fra instans med risikovurdering og den anses som sikker.(ingen tennkilde) Den er også vurdert opp i mot krav i 60079-0 om slagfasthet. Men ikke sertifisert som sådan. Og ikke merket.  Takk for innspill.

Re: Merking av utstyr/sertifisering

Re: Merking av utstyr/sertifisering
Sverre Isaksen
Forumleder

Alt Ex-utstyr skal være merket før det settes i omsetning, ref. FUSEX §15 og 1.0.5

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-29-1849

Re: Merking av utstyr/sertifisering

Leif-Idar Frislid
Leif-Idar Frislid

Takk. Sverre.  Jeg har sakset 1.0.5 og mener det er bokstavelig.  SKAL merkes med Ex

Re: Merking av utstyr/sertifisering

Re: Merking av utstyr/sertifisering
Sverre Isaksen
Forumleder

Bare hyggelig :)

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor