Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Myndighetskrav ex-truck

Myndighetskrav ex-truck

Bjørnar Kristiansen
Bjørnar Kristiansen

Hei!

Er det et myndighetskrav at ex-trucker skal inn på en omfattende ex-service minimum hvert 3.-år?

Har fått pris på dette og det ble mellom 60.000-70.000,- pr. truck?? dette kommer da i tillegg til den årlige sakkyndige kontrollen. Har etterlyst kravet på dette, men de henviser bare til en eldre standard som omfatter fastmontert utstyr.

Mvh

Bjørnar

Re: Myndighetskrav ex-truck

FEL

Elektrisk utstyr tilkoplet lavspenningsanlegg

§ 36. Anlegg og tilkobling

Elektrisk utstyr som inngår i eller skal tilkoples et anlegg skal når det er installert og vedlikeholdt i henhold til fabrikantens anvisninger og brukes i henhold til sitt formål, ikke bringe sikkerheten i fare for personer, husdyr eller eiendom.

I NEK 420 NEK EN 60079-17 finner du følgende.

Faste installasjoner

Intervall mellom periodiske inspeksjoner skal ikke overskride tre år uten å søke ekspertråd.
Grunnlaget for å endre inspeksjonsperioden skal dokumenteres.

Intervaller mellom periodiske inspeksjoner som overskrider tre år skal baseres på en vurdering
og relevant informasjon.

Flyttbart utstyr 

Alt utstyr skal undergå en nøye inspeksjon minst hver 12. måned

Hva sier leverandør om vedlikeholdsintervall?

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor