Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

NEK-EN 60079-17 Ex "i" - insulation resistance

NEK-EN 60079-17 Ex "i" - insulation resistance

Martin Bidmead
Martin Bidmead

i NEK-EN 60079-17 Table 2 Ex "i" står det i punkt 9 under seksjon B Installation:

Insulation resistance is satisfactory

Man megger da aldri et instrument, så dette må relatere seg til kabel uten at det står. Men har aldr vært borti at man Megger en instrumentkabel for et 24VDC instrument? Ihh standarden kan man bestemme inspeksjonsintervall "selv" i samråd med produsent, MEN dersom det er mer enn 3 år må man dokumentere og begrunne dette og det er jo helt håpløst. Derimot er det enda mer håpløst hvis man skal Megge enhver instrumentkabel i et system hvert 3. år, så hele dette punktet virker helt meningsløst. Vi kunne selvsagt megge kabler ved installasjon, men har aldri hatt noen kunder som har snakket om dette selv ikke de mest rigide innen olje & gass - kun for Power cables (men \for Ex d, Ex e står det ingen ting om dette i det hele tatt). Noe jeg misforstår totalt her?

Re: NEK-EN 60079-17 Ex "i" - insulati...

Re: NEK-EN 60079-17 Ex
Sverre Isaksen
Forumleder

Enig med deg. En del Ex i instrumenter vil bli ødelagt dersom man kjører for eksempel 500V isolasjonstest, man må heller ikke megge en Ex i loop i et anlegg i drift, det kan være direkte farlig.

I pt. 5.3.11 i IEC 60079-17:2013 står det litt mer fornuftig om egensikker jording og isolasjonstest. Der står det at det ikke er nødvendig dersom man har jordfeil varsling, at man kun skal bruke instrument spesielt godkjent for egensikre kretser, og at man kun skal måle enten når anlegget ikke har eksplosjonsfare eller spenningsforsyning til alle kretser der man kobler fra jord er koblet fra. Kun utføres som stikkprøve.

Er det kabel med flere enn ett Ex i signal skal kabel være isolasjonstestet mellom ledere og leder isolasjon står det i 60079-14:2013 pt 16.2.2.7, så man sikrer at ikke signaler sammenkobles ved for eksempel isolasjonsskade i kabel. Dette bør utføres hos produsent, og må ikke gjøres i et anlegg i drift.

Re: NEK-EN 60079-17 Ex "i" - insulati...

Martin Bidmead
Martin Bidmead

Hei - OK takker, men da må vi vite i klartekst hva vi må teste og hvor ofte, ut hos kunde samt før levering, for å ivareta kravene.

I vårt tilfelle er det 1 kabel pr instrument. Før levering er dette koblet fra instrument til Junction Box montert av oss på skid.

Hos kunde er det selvsagt koblet videre til SD-anlegg og egensikre kretser, via en mulitkabel. Om kunde har jordfeilsvarsling eller ikke aner ikke vi, og vår sjekk vil begrense seg til kun vår skid og ikke til kontroll av kundes tilførsel, at egensikre kretser er utført og dimensjonert riktig osv.

Så hva må vi i praksis gjøre for å oppfylle dette punktet, før levering samt med jevne mellomrom ved service hos kunde?

Re: NEK-EN 60079-17 Ex "i" - insulati...

Re: NEK-EN 60079-17 Ex
Sverre Isaksen
Forumleder

Så lenge dere kun har 1 kabel per instrument på deres del, er det ikke noe dere trenger å teste, eventuelt kan dere isolasjonteste kabel før den kobles til på fabrikk, og ta punkt til punkt test om dere har forbindelse. 

Re: NEK-EN 60079-17 Ex "i" - insulati...

Martin Bidmead
Martin Bidmead

Strålende - takker!

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor