Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

NEK-EN 60079-17 IP-rating

NEK-EN 60079-17 IP-rating

Martin Bidmead
Martin Bidmead

I Table 1, seksjon A - GENERAL pkt. 5 er skal det sjekkes at IP-grad er korrekt både for Ex "d" og Ex "e" - så vidt meg bekjent er det ikke noe krav til IP-grad for Ex "d" men deriomot for Ex "e" - hvorfor er Ex "d" krysset av?

Re: NEK-EN 60079-17 IP-rating

Re: NEK-EN 60079-17 IP-rating
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei Martin

I IEC 61892-1:2019 "Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - General requirements" Stilles det blant annet krav til at alt elektrisk utstyr som skal stå på åpent dekk skal ha min IP 56.

Selv om det ikke er et krav spesifikt for Ex d utstyr med IP grad, hender det at Ex d utstyr er testet og merket med IP grad, dersom det ikke er det vil dette sjekkpunktet være irrelevant, og merkes i sjekklister med N/A. 

Re: NEK-EN 60079-17 IP-rating

Martin Bidmead
Martin Bidmead

Takker! Det er rart at punket er skrevet som "degree of protection (IP grade) of Equipment is approriate for the Level of protection/Group/conductivity" når det ikke finnes noe generelt krav til IP grad for Ex "d" - misvisende etter min mening. Hvis dette gjelder kun offshore og "on deck" er jo det et unntak (vi snakker om on-shore, innedørs) så skal dette punktet kunne være mulig å forstå (det er vel et poeng?) burde det stå noe om "dersom det finnes noen krav" og med en forklaring. IP23 er jo normal godt nok i et industrilokale f.eks.

Slik dette er skrevet vil jeg tolke det som at det finnes et spesielt krav til IP-.grad for Ex "d" utstyr.

Re: NEK-EN 60079-17 IP-rating

Re: NEK-EN 60079-17 IP-rating
Sverre Isaksen
Forumleder

Enig at punktet lett kan misforstås.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor