Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

NEK-EN 60079-17 sjekkliste Ex "d"

NEK-EN 60079-17 sjekkliste Ex "d"

Martin Bidmead
Martin Bidmead

I NEK-EN 60079-17 sjekkliste Ex "d"- tabell 1, seksjon B - INSTALLATION - GENERAL pkt. 4 står det "stopping boxes and cable Box are correctly filled" - hva er en "stopping box" og en "cable box"? Aldri hørt disse begrepene og må vite hva det betyr og hva det vil være på norsk. Det er vel bare for ex "m" der koblingshus skal "fylles" - så hva menes i praksis?

I mitt tilfelle er det en Ex d flowmåler - eneste som ovenstående kan gi mening for er cable gland som er fylt med en "compund" under installasjon, men det er jo ikke det som står?

I punkt 7 står det "Fault loop impedance (TN systems) or earthing resistance (IT-systems) is satisfactory. Vi leverer utstyr ferdig montert på ramme med "Junction Box" - så det som menes da er kun måling av hjordforbindelse fra instrument og frem til Junction Box? Kunde må så måle det samme i sitt system men helt til "hovedjord" i sitt anlegg?

Re: NEK-EN 60079-17 sjekkliste Ex "d"

Re: NEK-EN 60079-17 sjekkliste Ex
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

"Stopping boxes and cable boxes" er for "conduit" eller rør-anlegg på norsk. Dette er en løsning som ikke er tillatt i Norge, så sjekkpunktet er ikke relevant.

Enig med din logiske slutning at kunde må måle jordforbindelsen. 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor