Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Namur/sløyfeovervåkning

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Namur/sløyfeovervåkning

asbjornh
asbjornh
Kan en sette inn EOL og serie motstander i egensikre sløyfer uten å komme i konflikt med merking?
Hva med ikke egensikre sløyfer?
Er det nødvendig med "innstøpte" motstnader?

Re: Namur/sløyfeovervåkning

Forumleder
Forumleder
For å gi et helt konkret svar på dette må vi kjenne til mer detaljer.
Vi trenger en skisse og teknisk underlag for den egensikre sløyfen.
Videre må vi kjenne til hva EOL "står for".

Re: Namur/sløyfeovervåkning

Forumleder
Forumleder
Hvis disse motstandene skal benyttes i en egensikker krets, regnes motstandene som passive. Men de blir jo tilført en effekt, det er viktig at de tåler denne tilførte effekten. For å avgjøre dette benyttes det en regel som heter T4. Den går ut på at dersom det benyttes passive komponenter med overflate mellom 20mm2 og 10cm2, og at omgivelsestemperaturen tamb ikke overstiger 40grader samt at maksimum beregnet effekt ikke overstiger
1.3 W, vil komponenten kunne klassifiseres som T4. Dersom tamb ikke overstiger 60oC og effekten ikke overstiger 1.2 W eller tamb ikke overstiger 80grader og effekten ikke overstiger 1.0 W vil temperaturklassen i disse tilfeller også bli T4. Maksimum tilført effekt beregnes på følgende måte:

Pmax = Uz * Ik / 4

Pmax er den maksimale effekten ut av barrieren. Uz=Uo som er den høyeste spenningen man kan få på utgangen av barrieren. Ik=Io som er den høyeste strømmen man kan trekke ut av barrieren i kortslutning.


Så motstandseffekten må tilfredsstille disse kravene. Disse kravene står i EN 50020(1994) 5.4.a og 6.2.4.

Hvis motstanden skal benyttes på ikke egensikkert utstyr må den være av sertifisert type. Så hvis denne sertifiserte motstanden skal benyttes i en tennsikker boks (Exe) må denne boksen resertifiseres for å kunne inneholde denne motstanden.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor