Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Pakniger på nippler

Pakniger på nippler

Morten Eriksen
Morten Eriksen

Vi har en del Exe nippler med gummi paknigner som er skviset/presset og ideelt sett burde vært byttet til teflon. Finnes det noen godkjente stoff på tube eller tape vi kan bruke her? Dette for å slippe å koble fra kabel for å bytte pakning.

Re: Pakniger på nippler

Re: Pakniger på nippler
Rune Øverland
Forumleder

Hei Morten,

Dersom anlegget er/skal være i samsvar med NEK EN 60079-serien, har vi følgende krav i 60079-17:2013 punkt 4.7:

"Care shall be taken to ensure that the weather protection of the equipment is maintained. Damaged gaskets shall be replaced."

Denne standarden setter således ingen direkte utstyrskrav når ødelagte pakninger skal byttes. Det primære er at IP-graden beholdes; og ikke på hvilken måte.

Det kan være krav i sertifikatet for utstyret om, eller ikke, at det skal brukes bestemte typer pakninger.

Noen selskaper kan ha internkrav til hva som skal benyttes hvor, men dersom dere ikke har det så ser jeg ingen grunn til at dere ikke skal kunne benytte teflonpakninger; eller andre løsninger. Hvis man velger å bruke "thread sealant" er det viktig at denne er ikke-herdende.

Re: Pakniger på nippler

Mads Aure
Mads Aure

Hei

Kan man bruke vulkteip på kabel for å tilpasse den til gummipakningen i en Exe nippel?

IP klasse 66. 

Re: Pakniger på nippler

Re: Pakniger på nippler
Sverre Isaksen
Forumleder

Nei, dette er ikke tillatt.

Ref IEC 60079:14:2014 pt. 10.1 :

"The cable gland shall be selected to match the cable diameter. The use of sealing tape, heat shrink tube or other materials is not permitted to make the cable fit the cable gland"

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor