Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

RTD som er sertifisert Ex ia - vurdere som simple apparatus?

RTD som er sertifisert Ex ia - vurdere som simple apparatus?

Øystein
Øystein

Hei,

Vi har en leverandør som leverer en motor med temperaturelementer på viklingene, av type WTH 160-250. Disse elementene er sertifisert Ex ia og har definerte grenseverdier.

Barrieren vi benytter (denne kan ikke byttes) har høyere utgangsverdier enn temperaturelementene er sertifisert for. Ergo går ikke IS-beregningen opp.

Leverandøren av motoren har gjort en test i sine lokaler av maks overflatetemperatur på elementene ved påtrykt energi tilsvarende maks utgangsverdiene på barrieren. Testens konklusjon er at elementenes maksimale temperatur ikke overstiger grensen gitt av områdeklassifiseringen i området, og at elementet derfor kan benyttes og anses som simple apparatus. Det er ikke brukt testutstyr som er spesielt godkjent av notified body, og 3.parts "notified body" eller produsenten av elementene er ikke involvert. 

Leverandøren som har utført testen hevder at man likevel kan "tilsidesette" Ex ia-sertifiseringen og godkjenne loopene basert på deres test ettersom temperaturelementet "pr definisjon" er simple apparatus, etter deres mening.

Har dere noen innspill på dette? Kan det godkjennes, og hvordan dokumenterer vi i tilfelle dette slik at vi viser at IEC-regelverket er overholdt?

Eventuelt, dersom løsningen ikke kan godkjennes, hvilket regelverk kan vi henvise til som bakgrunn for dette?

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor