Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Risikovurdere bruk av ikke-Ex-kalkulator i klassifisert område

Risikovurdere bruk av ikke-Ex-kalkulator i klassifisert område

Mats Michelsen
Mats Michelsen

Hei, har dere noen tips hvem som kan utføre en risikovurdering ved bruk av ikke-Ex-kalkulator i klassifisert område?

Re: Risikovurdere bruk av ikke-Ex-kalkulator i...

Re: Risikovurdere bruk av ikke-Ex-kalkulator i...
Sverre Isaksen
Forumleder

Kompetent person med dokumentert kompetanse, hva kompetansen består av er opp til ansvarlig person  anlegget. For ikke-Ex utstyr som skal tas med i Ex område skal det være utført dokumentert risikovurdering omfattende passende trening, prosedyrer og kontroller. Mer om kompetansekrav finner du i IEC 60079-17: 2013 Annex B, om "fitness for purpose assessment" i Annex C. Vurdering gjøres med referanse til relevante NEK/ EN/ IEC standarder, minimum IEC 60079-0 som er generelle krav til alt Ex utstyr.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor