Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

"""Simple device"" i Exi krets"

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

"""Simple device"" i Exi krets"

asbjornh
asbjornh
Er relè å betrakte som "simple device" og dermed mulig å benytte i en Exi "loop"?

Er det i såfall krav til merking?

"Re: ""Simple device"" i Exi krets"

Forumleder
Forumleder
Et rele` som inneholder en spole vil genere/lagre energi og er dermed ikke å betrakte som passivt utstyr.

For at man kan benytte et rele` i et eksplosjonsfarlig område må dette være sertifisert.

Elektrisk utstyr som termoelementer, brytere, potensiometer osv hvor følgende verdier ikke kan overskrides er å betrakte som passivt utstyr:

Spenning 1,5 V
Strøm 100 mA
Effekt 25 mW

I tillegg må leverandøren erklære at punkt 7 (Ikke metalliske kapslinger og ikke-metalliske deler til Kapsling) og punkt 8 (Kapslinger som inneholder lettmetaller) i EN 50 014 (Elektrisk utstyr for bruk i potensielle eksplosiv atmosfærer) er tilfredsstilt.

Forøvrig vises det til EN 50 020 (Elektriske apparater for eksplosjonsfarlige atmosfærer, Egensikkerhet «i»), hvor det under punkt 5.4 omtales hvilket utstyr er å regne som passivt utstyr.

Konklusjon: Et rele` er ikke å betrakte som passivt utstyr.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor