Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Skap spenningsløst ved gassdeteksjon med unntak av op-is: Merking ?

Skap spenningsløst ved gassdeteksjon med unntak av op-is: Merking ?

Bernt S
Bernt S

Hei,

Problem stillingen er et RIO skap (1) plassert ute i derrik område definert som "safe area".

RIO skap (1) blir gjort spenningsløst ved gass deteksjon med unntak av en optisk fiber (OPIS).

Optisk fiber kommunikasjonen (OPIS) kommer fra annet RIO skap (2) designet for sone 2 som ikke gjøres spenningsløst.

Hadde tenkt å merke RIO skap (1) med "non-ex" skilt på dør da skap type / deler internt i skapet for det meste vil ha Ex merking.

Hvordan bør det merkes da det likevel kan ha liv i OPIS fiber på innsiden.

Re: Skap spenningsløst ved gassdeteksjon med un...

Re: Skap spenningsløst ved gassdeteksjon med un...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

Kan ikke finne dette spesifisert noe sted, men du kan jo eventuelt merke med "inneholder op is signaler".

Dette er jo signaler som er beskyttet med energibegrensning så de ikke skal kunne utgjøre tennkilde, man må bare passe på at signalene er godkjent for gassgruppene som kan forekomme. Er det EPL nivå Ga eller Gb så er det signaler som også er sikre med feil.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor