Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Termisk beskyttelse av EX-e motorer

Termisk beskyttelse av EX-e motorer

Anders
Anders

Hei.

Er det krav om temperaturovervåkning av EX-e motorer (thermistorer). Syns NEK 420 §11.3 er litt uklar. Er det slik at hvis vernet kobler ut basert på algoritme før Te-tiden nås, så trenger man ikke å benytte thermistorene i motoren. Eller er det ett absolutt krav til temeperaturovervåkning/thermistor ref §11.3.2?

På forhånd takk!

Re: Termisk beskyttelse av EX-e motorer

Re: Termisk beskyttelse av EX-e motorer
Sverre Isaksen
Forumleder

Det er enten eller, er det innebygde thermistorer skal motoren kobles ut innen tiden tA, dette skal verifiseres, er motoren beskyttet mot for høy temperatur med motorvern, skal den kobles ut innen tiden tE. I henhold til ATEX utstyrsdirektivet skal vernet være ATEX godkjent som tilhørende utstyr.

Det er og viktig å følge motorleverandørens anvisninger.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor