Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Test av vern for 3 fas asynkronmotor (Exde & Ex ec)

Test av vern for 3 fas asynkronmotor (Exde & Ex ec)

O.L.
O.L.

Hvordan kan vi teste vern for motor riktig iht. 60079-17 (NEK 420)
- Gjelder da tabell 1B pkt.9? 
- Som jeg leser gjelder tabell 1B pkt. 23 kun for Exe motorer som har krav til tE tid.

Tillegg D "Eksempel på inspeksjon av motor" sier kun:
Kontroller at vern og kontrollutstyr er installert og i drift.

Exde (Gb) motorer:
Termisk overbelastningsvern, er det tilstrekkelig å teste motorvern med testknapp eller må det testes        med innstilt utløsestrøm, eller er det fabrikantens manual som gjelder?

Elektronisk/magnetisk overbelastningsvern, er det tilstrekkelig å teste motorvern med testknapp eller må det testes med innstilt utløsestrøm, eller er det fabrikantens manual som gjelder?

PTC vern, Er det tilstrekkelig å teste dette med testknapp på vernet?
Kan denne beskyttelsen erstatte overbelastningsvern?

Om både PTC og overbelastningsvern benyttes i kombinasjon, er det da krav til at begge må være dokumentert testet selv om installasjonen kun har krav til den ene beskyttelsesmetoden?

Vil krav til test av vern endres om Exde motor kun benyttes i sone 2?

Ex nA / Ex ec (Gc) motorer:
Termisk overbelastningsvern, er det tilstrekkelig å teste motorvern med testknapp eller må det testes        med innstilt utløsestrøm, eller er det fabrikantens manual som gjelder?

Elektronisk/magnetisk overbelastningsvern, er det tilstrekkelig å teste motorvern med testknapp eller må det testes med innstilt utløsestrøm, eller er det fabrikantens manual som gjelder?

PTC vern, Er det tilstrekkelig å teste dette med testknapp på vernet?
Kan denne beskyttelsen erstatte overbelastningsvern?

Om både PTC og overbelastningsvern benyttes i kombinasjon, er det da krav til at begge må være dokumentert testet selv om installasjonen kun har krav til den ene beskyttelsesmetoden?

Re: Test av vern for 3 fas asynkronmotor (Exde...

Re: Test av vern for 3 fas asynkronmotor (Exde...
Sverre Isaksen
Forumleder

Bruk fabrikantens manual, på moderne Ex vern er ofte testknapp tilstrekkelig.

Re: Test av vern for 3 fas asynkronmotor (Exde...

O.L
O.L

Takk for svar, men kan du gi ett konkret svar på hvert spørsmål?

Re: Test av vern for 3 fas asynkronmotor (Exde...

Re: Test av vern for 3 fas asynkronmotor (Exde...
Sverre Isaksen
Forumleder

Jeg kan gjerne gå i dybden på hvert tilfelle, men da trenger jeg dokumentasjon på motorer og motorvern. Dette er litt for omfattende å besvare generelt på fagforum, ta gjerne kontakt med vår salgsavdeling for å avtale konsulentoppdrag.

Re: Test av vern for 3 fas asynkronmotor (Exde...

O.L
O.L

Trodde dette var ett forum for bla annet slike tema.

Henvendelsen gjelder generelt og må vel kunne besvares uten at individuelle data for motor og vern fremlegges.

Re: Test av vern for 3 fas asynkronmotor (Exde...

Re: Test av vern for 3 fas asynkronmotor (Exde...
Sverre Isaksen
Forumleder

Dersom Ex sikkerheten på motoren avhenger av vernet skal dette være sertifisert som tilhørende utstyr, dette er det mange som ikke har fått med seg, så jeg måtte i første omgang forsikret meg om at dette er tilfelle.

Du spør ikke om en ting men har en hel liste med spørsmål, er det veldig omfattende så er det heller vanlig at man tar det som konsulentoppdrag..

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor