Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

UL godkjenning for sammenstilling av elektrisk utstyr som skal leveres til US

UL godkjenning for sammenstilling av elektrisk utstyr som skal leveres til US

Håkon Øvrum Hansen
Håkon Øvrum Hansen

Hei, vi er system byggere av analyseutstyr og bygger for det meste systemer sammensatt av CE godkjent utstyr.

Vi ønsker å kunne levere utstyr til US markedet og har forstått at det da kreves en UL-godkjenning av vår produksjonsenhet (som ligger i Sverige) før vi kan sammenstille UL godkjent utstyr som skal leveres på US markedet. Kan noen hjelpe å redegjøre for hvilke krav som ligger til grunn for en slik godkjenning og hva som skal til for å få en slik godkjenning?

Re: UL godkjenning for sammenstilling av elektr...

Re: UL godkjenning for sammenstilling av elektr...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

Det er Amerikanske regler (NEC National Electrical Code) som krever Nord Amerikansk godkjenning av utstyr, det er det samme vi gjør i Europa med å kreve ATEX godkjenning/ CE-merking.

Flere sertifiserings organer kan nok hjelpe dere med dette, i Norge har vi DNV GL.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor