Norsk Engelsk Svenska Polsk

Utenfor ex-soneUtenfor ex-sone

Utenfor ex-sone

Per Antonsen
Per Antonsen

Har et industrianlegg med f.eks en silo (åpen i toppen) som periodevis har ex-klassifisering ved fylling hvor ex-sonen er begrenset til innvendig i siloen. Er det tillatt å installere elektrisk utstyr som lys, stikk og brannvarsling i rommet (som siloen står i) som ikke har ex-beskyttelse? Vil det i så fall være tilstrekkelig å sikre at det ikke kan falle gnister ned i ex-sone?

Re: Utenfor ex-sone

Re: Utenfor ex-sone
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei Per

Det skal være utformet et sonekart over området basert på varighet og hyppighet for eksplosiv støvatmosfære basert på NEK EN 60079-10-2 (dette skal inn i eksplosjonsverndokumentet ref FOR-2003-06-30-911 FHOSEX). Når dette er på plass så er det krav til at elektrisk utstyr er Ex godkjent med riktig beskyttelsesnivå i de forskjellige sonene (Sone 20, 21 og 22). Selvfølgelig må det også tas hensyn til å forhindre at gnister fra utstyr over soner ikke faller inn i soner. Inni silo er typisk sone 20.

Anbefaler å anskaffe og sette deg inn i FHOSEX, NEK EN 60079-10-2 og NEK ISO/ IEC 80079-20-2 for støvområder, og NEK 420 (inneholder blant annet 60079-14 og -17). Det er også krav til dokumentert opplæring for personell som skal installere utstyr eller jobbe i disse områdene. 

Standardene finner du blant annet på www.standard.no 

Re: Utenfor ex-sone

Per Antonsen
Per Antonsen

Takk for svar.

Eksplosjonsverndokument er utarbeidet og har sonekart og risikovurdering, men det er området utenfor ex-soner som er spørsmålet. En kjenning som jobbe i oljeindustrien fortalte meg at alt utstyr som monteres i rom som inneholder et avgrenset ex-klassifisert område må ha minimum ex-d klassifisering. Dette klarer jeg imidlertid ikke å finne bekreftelse på noe sted. 

Re: Utenfor ex-sone

Re: Utenfor ex-sone
Sverre Isaksen
Forumleder
Sitat
Per Antonsen skrev:

Takk for svar.

Eksplosjonsverndokument er utarbeidet og har sonekart og risikovurdering, men det er området utenfor ex-soner som er spørsmålet. En kjenning som jobbe i oljeindustrien fortalte meg at alt utstyr som monteres i rom som inneholder et avgrenset ex-klassifisert område må ha minimum ex-d klassifisering. Dette klarer jeg imidlertid ikke å finne bekreftelse på noe sted. 

Utenfor Ex soner er det ikke noe krav til Ex utstyr, men man kan velge dette på bakgrunn av en risikovurdering.

På større anlegg i oljeindustrien velger man ofte Ex utstyr utenfor definerte Ex områder for å unngå automatisk utkobling ved for eksempel større utilsiktede utslipp som kan medføre gass-skyer utenfor Ex områder.

Vanligste beskyttelses metode i støvområder er Ex "t" som er støvtett.

Vær oppmerksom på at områder med støvlag som regel er Ex soner da støvlag lett kan virvles opp av eksplosjoner og skape sekundær-eksplosjoner, og at støvlag over 5mm tykkelse vil påvirke tenn-temperatur på støv drastisk.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor