Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Utstedelse av EX sertifikat

Utstedelse av EX sertifikat

Geir
Geir

Hei.

Dersom man har en kapsling som er EX-n og fyller denne med div EX utstyt. F.eks IO kort, rekkeklemmer og strømforsyninger som er godkjent for å stå i klassifisert  område. Må det da utstedes ett EX sertifikat for hele kabinettet, eller holder det med sertifikatene for hvert enkelt komponent?

Re: Utstedelse av EX sertifikat

Re: Utstedelse av EX sertifikat
Sverre Isaksen
Forumleder

Det kommer an på om du følger ATEX eller IEC. I ATEX systemet trenger ikke Sone 2 utstyr sertifikat, men skal ha en samsvarserklæring (Skrive samsvar med hvilke standarder og regler man har bygd etter), i IEC må skapet sertifiseres med innhold av godkjent sertifiseringsorgan.

Du kan derimot få problemer med kun samsvarserklæring i anlegg som følger NORSOK, for NORSOK E-001 krever tredjepartsgodkjenning av alt Ex utstyr.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor