Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Vurdering av EX merking, Select I/O

Vurdering av EX merking, Select I/O

Helge Grindheim
Helge Grindheim

Hei!

Det ønskes installert ABB Select I/O utstyr, i sone 2. på en prosess-plattform, offshore. 

Forhøyet sikkerhet er et internt krav, og det ønskes at utstyret skal kunne være spenningsatt ved hendelser/utslipp, og derfor skal tilfredsstille sone 1.

Sertifikatet for dette utstyret har spesielle betingelser for sikker bruk, som det kan det kan stilles spørsmål ved, om det er egnet i noen soner.

Fra produsentens, declaration of conformity, ABB 3BSE090601X:

" The Select I/O components have plastic housings that can be electrostatically charged. This danger must be indicated by a warning label."

Sertifikatsreferansen er : TUV CY 21 ATEX 026514 X

Er det noen som kan vurdere om dette er i henhold?

Re: Vurdering av EX merking, Select I/O

Re: Vurdering av EX merking, Select I/O
Sverre Isaksen
Forumleder

Dette er veldig vanlig, og tillatt. Antageligvis er det plastoverflater, eller andre ikke ledende overflater som har større overflateareal enn det som er tillatt i IEC 60079-0, dermed overlater de til bruker å ikke gni på disse overflatene med noe som kan gi statisk oppladning/ utladning som kan være en tennkilde.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor