Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Z015 kontainer type J , ombygges til type E

Z015 kontainer type J , ombygges til type E

Roman
Roman

Har en kunde som vil ha bygget om en kontainer type J til type E.

Det er installert Ovn,lys med batteripakke og stikk kontakter i denne fra før med brytere(alt i EX), samt satt inn en arbeidsbenk med verkøytskuffer

Er det noen spesefikke krav som må gjøres for og bygge om fra type J til E ?

Ser at PA er ett krav hvertfall.

Re: Z015 kontainer type J , ombygges til type E

Rolf Kinck
Rolf Kinck

Hei Roman, de har altså en type J - Lager for ikke-brannfarlige materiell som de ønsker å bygget om til en Type E Verksted for kaldt arbeid. I første omgang vil jeg bare opplyse om at Type J kan bli benyttet som en slags E - om du leser Versjon 6.0 under merknad så kan en en type J bli utstyrt med en liten benk med skrustikke inni i containeren, gjør ikke dette nødvendigvis at containertypen må endres til type E. Er det noe slikt de tenker på om den skal bli en type E så må den oppfylle kravet til Type E som er beskrevet i punkt 5.2.5 med alt det medfører av dokumentasjon(sjekkliste, samsvarserklæring, datablad osv) og krav til utrustning

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor