Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktober 19

Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktober 19

Mk
Mk

Hei 

Ser det har kommet ut en ny rev av Norsok z015 for midlertidig utstyr nå. Kunne ikke finne at denne har tilbakevirkende kraft i teksten, har den det?

Noen som vet når den begynner å bli håndhevet på utskipings basene? 

Re: Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktob...

Re: Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktob...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

Normer har ikke tilbakevirkende kraft, Z-015:2012 ble tilbaketrukket 24.10.2019 og erstattet av Z-015:2019 som er den gjeldende versjonen nå.

Re: Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktob...

O.L.
O.L.

Norsok Z-015 har vel tilbakevirkende kraft? Det har den alltid hatt på tidligere revisjoner.

Re: Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktob...

Rolf Kinck
Rolf Kinck

Hei og takk for spørsmål, 

Det som er viktig er jo at sjekklista er ferskvare og der må du alltid sjekk opp mot sist gjeldene versjon av NORSOK Z-015 

Avvik må beskrives sett opp i forhold til nye gjeldene versjon, på den måten er NORSOK Z-015 spesiell i forhold til andre normer og standarder.

Re: Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktob...

Mk
Mk

Hei, takk for svar

Det har vel alltid vært slik at den siste er gjeldende, men grunnen til at jeg lurte var bare  at ved publikasjon av forrige revisjon så var det presisert spesifikt at samsvarserklæring og data ark alltid skal baseres på siste revisjon av z015, uavhengig av alder på utstyret.  Når samsvars erklæring i tillegg hadde fått noen ekstra punkt på samsvars arket, feks at utstyret krever forhånds godkjenning ja/nei. Så førte det til at utstyr som hadde blitt levert med samsvarserklæring etter eldre revisjon måtte få oppdatert sine respektive papirer.  Denne gang så kunne jeg ikke finne en slik presisering, og det ser heller ikke ut som samsvars erklæring er endret i den nye revisjonen. Mulig det er derfor det ikke er presisert som tidligere, men ville bare få det bekreftet. 

Re: Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktob...

Re: Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktob...
Rune Øverland
Forumleder

1. Norsk grunnlov

Dersom ny lovgivning skulle gis tilbakevirkende kraft, og dette ble til skade for noen, blir dette i de fleste rettssamfunn anerkjent som en feil lovgivning.

Norsk grunnlov § 97 sier at «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft»

Tilbakevirkning til gunst for den enkelte er tillatt.

 

2. NORSOK direktiv A-001_2016

A-001 tar for seg Retningslinjer for utvikling og utforming av NORSOK-standarder.

Når prosjektgruppen i NORSOK har oppnådd konsensus om det endelige utkastet til den nye standarden, og har fått ekspertgruppens godkjenning for at den er klar til publisering, skal standarden tilbake til Standard Norge for kvalitetssjekk. Publisering av NORSOK-standard gjøres i sin helhet av Standard Norge. 

Industrien og eierne av en NORSOK-standard kan når som helst foreslå et revisjonsprosjekt. For å sikre en regelmessighet i kvalitetsgjennomgangen gjøres det hvert 5. år en vurdering av NORSOK-standardene.

Og, jeg er enig med Sverre at 2012-versjonen ble trukket tilbake 24. oktober i år, og erstattet av 2019-versjonen.

Re: Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktob...

TS
TS

Jeg lurer også på dette da vi har mye midlertidig utstyr som sendes rundt om.

Må vi nå lage ny samsvarserklæring for alt utstyret i forhold til at man nå f.eks. har fått et nytt vedlegg? :

Annex J – "List of all Ex approved equipment on the unit"

Eller gjelder den samsvarserklæringen som leverandør av utstyret leverte med utstyret da det ble laget?

Re: Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktob...

Rolf Kinck
Rolf Kinck

Hei og takk for ditt spørsmål, beklager at du ikke har fått respons på dette spørsmålet. Svaret er at du ikke trenger en ny samsvarserklæring da punktet kun har fokus på dokumentasjon. Vedlegget skal legges ved som et ekstra vedlegg til deres allerede eksisterende dokumentasjonspakke. Trainor skal også gjennomføre et gratis Webinar om ny versjon 6.0. Hint sjekk punkt 5.1.2 et svært vesentlig punkt i versjon 6.0 som legger føringer  for alle enheter godkjent fra rev 4.0(2012) og frem til revisjon 6.0

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor