Alle som leverer midlertidig utstyr som brukes på innretninger (faste og flyttbare) på norsk kontinentalsokkel, og som kommer inn under definisjon for midlertidig utstyr*, må forholde seg til NORSOK Z-015.

*Midlertidig utstyr er utstyr for tidsbegrenset bruk om bord i en plattform og som krever oppkobling og/eller utgjør en mulig tennkilde.

Innhold 

  • Hva er NORSOK Z-015?  
  • Hva er spesielt med NORSOK Z-015?  
  • Hva er endret i forhold til revisjon 5  

INNKOMMENDE SPØRSMÅL OG SVAR

Vi takker for alle gode spørsmål via webinarchatten. Her kan du lese både spørsmål og svar fra webinaret.

Vil du vite mer?

På vårt kurs NORSOK Z-015 rev. 6.0:2020 får du nødvendig kunnskap om de tekniske kravene til midlertidig utstyr, slik at du kan foreta montasje, utforming, installasjon og vedlikehold.