SPØRSMÅL OG SVAR

Må Annex J fylles ut i sin helhet, eller kan man referere til ei annen liste, slik det ble gjort før i dataarket?
Alt Ex utstyr skal listes opp med Ex-kode og betingelser for sikker bruk samt alle sertifikater med «X» betingelser skal vedlegges.

Ex-kapslinger med eget sertifikat nr. trenger ikke gjengis i og med at disse er dekket av sertifikatet til den kompletterte kapslingen.

Dokumentasjon for det midlertidige utstyret(container eller ramme) skal inkludere en liste over alt Ex-sertifisert utstyr på enheten, se pkt 5.8.2. Vedlagt Eksempel viser minimumsinforamsjon som denne skal inneholde – se tabell J.1 Så svaret er at du kan legge med en liste men listen må inneholde informasjon som vist i tabell i vedlegg J

Nå refererer samsvarserklæringen til spesifikke revisjoner av ATEX, EMC etc. Antar dette kan endres av leverandør?
En samsvarserklæring er et jo i utgangspunktet et statisk dokument som ble utstedt (med de normer og standarder og forskrifter som da var gjeldende) når utstyret ble sammenstilt og levert og så lenge utstyr blir vedlikeholdt i samsvar og det ikke blir foretatt endringer på utstyret utover normalt vedlikehold så er jo samsvarserklæringen i samsvar med pakken/produktet som blir levert og har ingen behov eller krav til å endres. Når da det kommer nye krav som gjør at utstyret ikke lenger oppfyller de krav som er spesifisert i siste utgave som må dette synliggjøres i form av en avviksliste og ny oppdatert Z-015 samsvarserklæring med avvikene listet i avviksfeltet.

Svar som dere gir på spørsmål her, er de avklart med EG Z? Hvis det blir diskusjon med kontrollør, kan vi da slå i bordet med svar fra Trainor? Eller er svarene deres, deres tolkning av Z-015:2020?
Nei, disse skal behandles av Norsok Z-015 komiteen før de kan brukes som referanse. OPPDATERT: Svarene er gjennomgått av komiteen, og skal være OK, men komiteen spesifiserer at de ikke kan brukes som referanse i en evt tvistesak.

Hvordan er det da med normative standarder som det blir referert til? Skal alle de som står i lista over normative standarder, følges til punkt og prikke for alle kontainere/utstyr nevnt i Z-015?
Normative referanser: Utdrag fra standard

Følgende (den lange listen med Normative referanser under pkt 2) refererte dokumenter inneholder tekst som helt eller delvis inngår i kravene i dette dokumentet (NORSOK Z-015). For daterte referanser gjelder kun den angitte utgaven. For udaterte referanser gjelder den nyeste utgaven av det refererte dokumentet (med eventuelle endringsblad) For å ta et eksempel. I punkt 5.2.1 Type: A Boligkontainer punkt g så står det at NORSOK C-001 og NORSOK C-002 skal utføres i samsvar, mens i punkt h) så skal NORSOK S-001 underpunkt 20.4.6 gjelde. Så noen skal følges helt og fult og noen bare for utvalgte punkter.

Signaler fra conteiner til CCR"", at ""Utganger for alarmer skal ikke være aktivert når det midlertidige utstyret er spenningsløst. At dette skal gjelde for gass- og brannalarm er fornuftig, men er tanken at dette også skal gjelde ved felles feil (common alarm)? Ofte kan det være ønskelig at riggen får en alarm dersom et utstyr kobles fra/mister spenning etc. Flere rigger/plattformer har dette som sin standard.
Dette er beskrevet i punkt 5.4.4 under punkt "Signaler fra Container til CCR". Utgangspunktet for dette kravet er å fjerne unødvendige alarmer og dermed støy inn til CCR. Du har helt rett at det kan være forskjellige krav for ulike rigger og operatørselskaper. Jeg anbefaler derfor at alle som jobber med slike problemstillinger ser på de selskapsspesifikke krav på denne lenken: https://standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/z-temporary-equipm/z-015n9/

Hvem er 3. parten? NoBo?
Notified body: DNV GL Presafe. Alternativt kan det være, Classification of Ships: f.eks. DNV-GL. Det kan være operatør kan utpeke 3.part som ikke er N.B. eller godkjent i h.h. til rouls of shipping.

Hvilket språk har presedens? Engelsk eller norsk?
For Z-015 er engelsk hovedspråket og har presedens. For noen andre NORSOK standarder er de skrevet på norsk og oversatt til engelsk. Det er alltid originalspråket som har presedens over oversatt utgave.

Test av elektromotorer? Hva er krav mht test av motorvern og motorovervåking mth temperatur? Forskjell på små enfase og større 3 fase motorer?
Detter er beskrevet i NORSOK Z-015 rev 6 Vedlegg I

Sone 2 3.part sert. gjaldt også for E-001 2007 ref. 10.2.3
Hei og det stemmer og du har helt rett at i forrige revisjon av E-001 står den samme teksten, men i utgave NORSOK Z-015 rev 4 så var ikke pkt 10.2.3(NORSOK E-001 rev 5) på listen over punkter i tabell 9. Det var heller ikke inkludert i (NORSOK Z-015 revisjon 5) men punkt 9.2 kom da inn i revisjon 6 som et punkt og da som et krav.

Samsvarserklæringen refererer til spesifikke revisjoner av ATEX f.eks, (2014). Men når vi har utstyr som er ihenhold til ATEX 1994, kan vi da endre samsvarserklæringen til åreferer til 1994?
En samsvarserklæring er jo i utgangspunktet et statisk dokument som ble utstedt da utstyret ble sammenstilt og levert. Så lenge utstyr blir vedlikeholdt i samsvar og det ikke blir foretatt endringer på utstyret utover normalt vedlikehold, er jo samsvarserklæringen i samsvar med pakken/produktet som blir levert og har ingen behov eller krav til å endres sånn i utgangspunktet. Når det kommer nye krav som gjør at utstyret ikke lenger oppfyller de krav som er spesifisert i siste utgave, må dette synliggjøres i form av en avviksliste eller oppdateres og utstede en ny Norsok Z-015:2020 samsvarserklæring hvor alle avvik listes opp.

Kan du si noe om hvordan man bestiller Z-015. Hvordan man går frem med dette
Som bestiller vil jeg forholdt meg til vedlegg A i NORSOK Z-015 revisjon 6 punkt A.2.1 og pkt A.2.2

I tillegg J, skal absolutt alle Ex komponenter listes opp? (motorer, skap, nipler, rekkeklemmer osv?)
Ja, alt Ex utstyr skal listes opp med Ex-kode og betingelser for sikker bruk samt alle sertifikater med «X» betingelser skal vedlegges.

Ex-kapslinger med eget sertifikat nr. trenger ikke gjengis i og med at disse er dekket av sertifikatet til den kompletterte kapslingen.

Møt NORSOK komiteen 11.3 her : https://www.standard.no/kurs-og-arrangementer/arrangement-standard-norge-og-nek/standard-morgen1/standard-morgen-ny-revisjon-av-norsok-z-015-midlertidig-utstyr/

Her kan du se webinaret:

Rolf Kinck
KONTAKTPERSON

Rolf Kinck

Kunderådgiver - Trainor Elsikkerhet AS

rolf.kinck@trainor.no

+47 453 76 883