Velkommen

Rolf er kunderådgiver i Trainor, og har tidligere jobbet flere år som kursinstruktør innenfor tema NORSOK Z-015. Han har i flere år jobbet hos IKM Instrutek og har jobbet tett opp mot utstyrsleverandør av NORSOK Z-015 utstyr og på den måten fått erfaring fra både brukere, produsenter og regelverksforståelse.

Alle som leverer midlertidig utstyr som brukes på innretninger (faste og flyttbare) på norsk kontinentalsokkel, og som kommer inn under definisjon for midlertidig utstyr*, må forholde seg til NORSOK Z-015.

*Midlertidig utstyr er utstyr for tidsbegrenset bruk om bord i en plattform og som krever oppkobling og/eller utgjør en mulig tennkilde.

INNHOLD

  • Hva er NORSOK Z-015?
  • Hva er spesielt med NORSOK Z-015?
  • Hva er endret i forhold til revisjon 5

INNKOMMENDE SPØRSMÅL OG SVAR

Vi takker for alle gode spørsmål via webinarchatten. Her kan du lese både spørsmål og svar fra webinaret.

Vil du vite mer?

På vårt kurs NORSOK Z-015 rev. 6.0:2020 får du nødvendig kunnskap om de tekniske kravene til midlertidig utstyr, slik at du kan foreta montasje, utforming, installasjon og vedlikehold.

Rolf Kinck
KONTAKTPERSON

Rolf Kinck

Kunderådgiver - Trainor Elsikkerhet AS

rolf.kinck@trainor.no

+47 453 76 883