Hva betyr kravene i praksis?

Kravene er til for å forhindre farlige berøringsspenninger i anlegget ved jordfeil. For å verifisere at jordingsanlegget overholder kravene må minst et av punktene listet i formelle krav være overholdt. I høyspenningsanlegg beregnes berøringsspenninger i forhold til tabell 4-2 i veiledningen til FEF:2006, 1-polet jordslutningsstrøm og overgangsmotstand. Vi i Trainor Kontroll og måling kan hjelpe deg med å måle og dokumentere dette.

Vi måler og dokumenterer

Vi beregner jordpotensialheving i elanlegget basert på utkoblingstider og jordstrømmer. Alle beregninger gjøres i henhold til krav til dokumentasjon i forskrifter og normer. Vi foretar jordplatemåling av overgangsmotstand  og hovedjordforbindelser innad i anlegget sjekkes og måles. Slike verdier kan organiseres i tabeller eller lister, som så kan overføres til virksomhetens KS-system.  

Vi i Trainor er opptatt av at rapporter og dokumentasjon skal være sporbare, slik at senere kontroller kan sammenlignes med tidligere referansepunkter og verdier. Sporbar dokumentasjon gir økt kvalitet og store kostnadsbesparelser for din bedrift.