Hva er varmt arbeid?

Varmt arbeid er mer enn bare arbeid med verktøy som skaper gnister eller åpne flammer. Det er alt arbeid som skaper en form for varme, og som kan utgjøre en brannfare. Det kan være alt fra å bruke varmepistol, drive med taktekking, slipe skøyter og mer. Kort fortalt – skal du utføre arbeid som skaper varme? Da trenger du sannsynligvis sertifikat.

Det kan du få her.

Hva skal jeg med sertifikatet?

Godt spørsmål. Sertifikatet er et bevis på at du har gjennomført en godkjent opplæring som tilfredsstiller kravene som er satt av Norsk Brannvernforening. Opplæringen gir deg helt nødvendig kunnskap som både kan redde liv og sørge for at du kan utføre jobben trygt. Du får et sertifikat som bevis på at du faktisk har lov til å utføre jobben du skal gjøre.

Hva lærer jeg?

Mye. Blant annet faremomenter ved bruk av forskjellige typer verktøy, hvordan varme og brann kan spre seg, risikovurderinger, Sikkerhetsforskriften og annet relevant regelverk, dokumentasjon, hvordan slokke brann og mye, mye mer.

Les mer her.

Hva er sikkerhetsforskriften?

Sikkerhetsforskriften beskriver forsikringsselskapenes krav til sertifikat for alle som skal utføre varmt arbeid. Den viser til arbeidsinstruks som skal fylles ut hver gang man skal gjøre varmt arbeid. Vi har faktisk laget et eget lite kurs om utfylling av arbeidsinstruksen - og akkurat nå kan du ta det helt gratis!

Hvem trenger sertifikat?

Alle som skal utføre varmt arbeid, men ikke de som utfører arbeidet i et rom som er spesielt tilrettelagt for det.

Hvordan foregår opplæringen?

Som det passer deg. Både i klasserom og digitalt. Veldig mange tar e-læringskurset. Det betyr at du kan ta kurset hvor som helst, når som helst. Kurset avsluttes med en eksamen og en slokkeøvelse. Slokkeøvelsen må gjøres på et egnet sted, senest 2 måneder etter gjennomført kurs. Bedriften din kan også arrangere slokkeøvelse selv, så lenge de har egnet sted og nødvendig utstyr.

Hvor lenge er sertifikatet gyldig?

5 år i hele Norden.

Hva skjer hvis jeg ikke er sertifisert?

Ved å ikke ha kunnskap nok, utsetter du deg selv og dine arbeidskamerater for fare. Når du utfører varmt arbeid uten å ha sertifikat, bryter du også med forsikringsavtalen som ligger mellom firmaet du jobber for og forsikringsselskapet deres. Avtalen krever nemlig at du som utfører varmt arbeid har, og kan dokumentere, nødvendig kunnskap, gjennom sertifisering i varmt arbeid. Det kan bety at firmaet ditt blir økonomisk ansvarlig dersom noe går galt. Alt sammen gode grunner til å ta kurset nå!

Er det mange som ikke har sertifiseringen?

De fleste som vet at de må være sertifiserte, har sertifikat. Dessverre finnes det også en del som burde hatt det. Sannsynligvis er det fordi man ikke er klar over at det stilles krav til sertifikat til arbeidet de gjør. Kanskje vet man ikke at verktøyet man bruker kan medføre brannrisiko, eller at arbeidet man gjør klassifiseres som varmt arbeid.

Er du usikker? Sjekk her eller ta kontakt nå.

Publisert 06/12-2020 21:50

Brannvernforeningen har laget en liste over yrkesgrupper som omfattes av sertifiseringsordningen for varme arbeider. Sjekk ditt yrke her.

Rolf Kinck
KONTAKTPERSON

Rolf Kinck

Kunderådgiver - Trainor Elsikkerhet AS

rolf.kinck@trainor.no

+47 453 76 883