Feilsøking motorFeilsøking motor

Feilsøking motor

Truls Svendsen
Truls Svendsen

Hei,

Har en 3fas/230V D-kobling - 49A - 15kW motor som jeg feilsøker på da det ble varmgang i den ene fasen under drift, muligens dårlig tilkobling.

Har megget viklingene og fant ingenting galt her.

Har målt motstand i viklingene og fikk: 0,52 - 0,50 - 0,53 ohm.

Er lenge siden jeg har regnet på noe som helst og ville vite hvordan jeg kontrollerer at motstanden i viklingene er riktig, eller om den er brent.

Re: Feilsøking motor

Truls Svendsen
Truls Svendsen
Sitat
Truls Svendsen skrev:

Hei,

Har en 3fas/230V D-kobling - 49A - 15kW motor som jeg feilsøker på da det ble varmgang i den ene fasen under drift, muligens dårlig tilkobling.

Har megget viklingene og fant ingenting galt her.

Har målt motstand i viklingene og fikk: 0,52 - 0,50 - 0,53 ohm.

Er lenge siden jeg har regnet på noe som helst og ville vite hvordan jeg kontrollerer at motstanden i viklingene er riktig, eller om den er brent.

Ifas = Ih/1,73 = 28,3A

Uh = Uf = 230

Rvikling = Uf/If (230/28,3 = 8,1 Ohm)

Er da motoren brent når jeg måler 0,52 ohm på viklingen?

Re: Feilsøking motor

Fred-Olav
Fred-Olav

Merkestrømmen er avhengig av hvor mye varme som kan ledes bort fra viklingene.
Det er derfor ikke mulig å lese DC motstanden (resistansen) i viklingene ut fra denne.

Startstrømmen til en motor kan være et bedre utgangspunkt, da DC motstanden i stor grad er med på å begrense denne.

Startstrømen kan f.eks. være 8xIn 8x49=392A

Da skulle resistansen i viklingene være ca. ca. 230/392=0.58 Ohm.

Så viklingsmotstanden er ikke helt unormal.

Re: Feilsøking motor

Re: Feilsøking motor
Rune Øverland
Forumleder

Hei Truls,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1) Kontakt motorfabrikant/leverandør

Et multimeter sender ut en DC-strøm ved måling av motstand i kretsen. Du måler om lag 0,5 ohm. Bruk av ohm-meter er først og fremst en grov-analyse av statorviklingene om de er i orden eller ikke; det vil si om motoren har symmetri mellom U-, V- og W-viklingen. "Best practise" er at de ohmske verdiene skal ligge innenfor ±10 av hverandre. I ditt tilfelle gjør de det.

Måling av statorvikling

Når du måler 0,5 ohm (DC-messig) for en spolevikling, og lurer på om dette er et feilfritt måleresultat, anbefaler jeg deg å ta kontakt med motorfabrikanten/leverandør for å få verifisert dette.

2) Motstand vs Impedans

Motstandsverdien for en spole er mer for å bekrefte at den er OK, det vil si ikke noe brudd i viklingstråden. Så jeg vil si at lave ohmske verdier er OK.

Spolen (statorviklingen i motoren) opptrer litt annerledes når man mater den med en vekselstrøm (50 hz). Impedansen vil nå representeres av to ledd; motstandsledd (R) og vinkelledd (jX). 

Derfor tror jeg det blir litt for enkelt å sammenligne statiske verdier av spolen (DC-messig) og dynamiske verdier av spolen (AC-messig).

Re: Feilsøking motor

Re: Feilsøking motor
Rune Øverland
Forumleder

Truls,

Når du skriver:

Rvikling = Uf/If

er det viktig at rette dette til:

Zvikling = Uf/If

Formelen vil bli riktig når det kalkuleres statorimpedans. Og, statorimpedans er ikke det samme som statorresistans. Med ohm-meter måler du statorresistans. 

Re: Feilsøking motor

Willy
Willy

Har en 15 kw motor  med Y/D start . Problemet er at ved kobling over til D ( tretkant) slår sikringen ut( 100 amp  c)  Virker som kortslutning . Ingen utslag ved megging , og målt viklinger til 0,5 Ohm med multimeter. Motor går helt fint i stjerne (y). Forslag hva som kan være feil ? Målt strømtrekk i stjerne er ca 25 amp.

Re: Feilsøking motor

Re: Feilsøking motor
Rune Øverland
Forumleder

Hei Willy,

1) Generelle betraktninger

Startfasen er 2-delt:

  • Første fase (fra 0 til ca 80 % turtall) skjer i stjerneoppkopling (Y)
  • Andre fase (fra ca 80 til 100 % turtall) skjer i deltaoppkopling (Δ).

Omkopling bør typisk skje etter 10-15 sekunder. Da skal motoren ha oppnådd cirka 80 prosent av fullt (nominelt) turtall. Dersom omkopling skjer for tidlig, det vil si før motoren kommer opp i cirka 80 prosent turtall, vil det likevel skje et strøm-sjokk. Motorviklingene vil fungere som 'semi'-kortslutning.

TN-nett (U = 400V mellom fasene) skal motoren være laget for UΔ = 400V og UY = 690V

Ved Y-kobling får ikke viklingen den spenning som den egentlig skal ha. Fordelen er da at den ikke trekker så høy strøm. Ved Δ-kobling får viklingene den spenningen de skal ha, og trekker høyere strøm.

 

2) Plassering av motorvern

Stjerne-trekant og vern

Plassering av motorvern kan typisk være ett av tre steder, symbolisert med plassering 'A', 'B', eller 'C'.

Plassering A: Dette er normal plassering. Vernet stilles inn på 0,58 ganger In (motorens merkestrøm).

Plassering B: Hvis lengre starttider (15-40 sekunder) er dette typisk plassering. Og, vernet stilles inn på motorens merkestrøm. Ved en slik plassering av vernet har man begrenset beskyttelse når starfasen er i Y-kopling.

Plassering C: Hvis ekstrem lang starttid (mer enn 40 sekunder) er dette typisk plassering. Vernet stilles inn på motorens merkestrøm. Ved plassering av vernet i lokasjon 'C' har man ingen beskyttelse i den første startfasen (når Y-kopling).

 

3) Kilde til problemårsak

Hvis jeg tror at det ikke er noe feil med motoren, kan en årsak til at sikringen (100A) likevel ryker er at motoren får en omkopling til Δ for tidlig. Da kan startstrømmen, selv om den er redusert fra ca 8 ganger nominell strøm, fremdeles ha en strømverdi i intervallet 2-5 ganger nominell strømverdi (avhengig av oppnådd turtall ved omkopling fra Y til Δ.

 

4) Motormoment

I Y-kopling er motor-dreiemomentet ca 1/3 av motorens fulle dreiemoment. Det kan jo være at motoren er så sterk i forhold til lasten at den kan driften ved kun utnytte 1/3 av motorens maksimale dreiemoment. Som du sier: Motor går helt fint i stjerne.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor