Trafo frekvenserTrafo frekvenser

Trafo frekvenser

Stig
Stig

Hei!

Er det noen som vet om link til en bra beskrivelse om hvordan trafoens størrelse øker/minsker i forhold til om den er viklket/beregnet for lav frekvens på f.eks 10Hz kontra 100 eller 1kHz?

Re: Trafo frekvenser

Re: Trafo frekvenser
Rune Øverland
Forumleder

Hei,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Det er flere parametere som bestemmer spenningen ut av en transformator. Når vi mater transformatoren med en sinusformet spenning (hvor 'formfaktoren' er lik 1,1) har vi følgende sammenheng:

Transformator formel

hvor;

U; spenning

f; frekvens på sinusspenningen

N; antall vindinger rundt transformatorkjernen

A; tverrsnittsareal av transformatorkjernen

B; Magnetisk flukstetthet

Når man har en 'ren' sinus er tallet 4,4 utregnet fra

Transformator formfaktor

Transformator

Så når du, i ditt eksempel, 10-dobler frekvensen [f] på sinusen, så vil arealet [A] reduseres til en tiendedel når man skal ha ut den samme spenningen [U].

Desto høyere frekvens [f] på spenningen, desto høyere magnetisk fluks lagres i transformatorkjernen (metallet).

Re: Trafo frekvenser

Stig
Stig

Ok, takker for svar. Hvordan beregner man størrelsen på transformatorblikket dersom man skal ha ut 1kVA ved 10 Hz

og hvor stor trenger trafoblikket til å være ved 50 Hz ved 1kVA uttak?

Re: Trafo frekvenser

Re: Trafo frekvenser
Rune Øverland
Forumleder

Hei Stig,

Vi har ikke alle data for å regne ut dette, så jeg må gjøre noen antagelser:

Transformatorberegning 1

Verdien på maksimum flukstetthet ligger normalt mellom 1-2 Tesla avhengig av materialet på jernlaminatet. Jeg har brukt en verdi midt i området.

 

Beregning av tverrsnittsareal i transformatorkjernen:

Transformatorberegning 2

Og, femdobler vi frekvensen blir tverrsnittarealet:

Transformatorberegning 3

Re: Trafo frekvenser

Stig
Stig

Takker for bra svar, det har hjulpet meg på vei :)

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor