399 skap mm399 skap mm

399 skap mm

Einar
Einar

Kan jeg montere elbil uttak rett fra 399 skap etter kV og måler. OV sitter inne. Må jeg hele tatt montere OV. Holder det ikke med en hovedbryter

Re: 399 skap mm

Re: 399 skap mm

Om du ikke har NEK 399 bør du skaffe deg denne.

Ja, du kan montere elbiluttak rett fra 399 skap etter KV og måler. Dette fremgår av avsnitt 11.1 i NEK 399. Her står det også følgende: Vern for beskyttelse mot overbelastninger skal være plassert i tilknytningsskapet for å sikre at samlet effektuttak ikke overstiger det elnetteier har gitt aksept for.  

Re: 399 skap mm

OddgeirL
OddgeirL

Hvordan samstemmer dette med Elsikkerhet 87?

I siste avsnitt krever DSB overbelastningsvern/målervern for selve boligen plassert innendørs.

I en diskusjon med et medlem av NK64 fikk jeg til svar at man måtte legge opp kurs til elbil-uttak

etter OV fra innsiden av boligen (boligens fordeling). 

Sakset fra Elsikkerhet 87;

PLASSERING AV VERN MOT OVERBELASTNING AV INNTAKSKABEL FOR BOLIG

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap erfarer at noen nettselskaper krever at installasjonens overbelastningsvern skal plasseres i tilknytningspunktet for el- og ekom nett, dvs. i NEK 399 skapet. DSB har deltatt i arbeidet med utvikling av normen NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1:Bolig og har akseptert denne som referanse som metode i NEK 400: 2014 delnorm 801. En forutsetning for denne aksepten var at installasjonens overbelastningsvern ble plassert innendørs i boligens sikringsskap og derfor lett tilgjengelig for betjening slik dette er spesifisert i NEK 399-1, avsnitt 7.12 Inntaksledning til sikringsskap. Her står det at “inntaksledningen skal være beskyttet ved hjelp av et overbelastningsvern plassert i sikringsskapet”. Kortslutningsvernet for boliginstallasjonen skal derimot, i henhold til NEK 399- 1, plasseres i tilknytningsskapet som angitt i avsnitt 7.4 Kortslutningsvern. I dette avsnittet pekes det spesielt på at selektivitet må ivaretas, dvs. at vernet nærmest feilen skal går først. Kortslutningsvern må alltid plasseres i begynnelsen av kabelen som det beskytter. Overbelastningsvern er normalt basert på termisk bimetall som løser ut alle faseledere ved overbelastning. Dersom dette plasseres utendørs, må inntakskabelen oppdimensjoneres for høyere belastning. Et termisk vern endrer strømføringsevnen med rundt 0,5% pr K°. I kalde strøk må det ved valg av tverrsnitt på inntakskabel for eksempel beregnes rundt 25% høyere belastning midt på vinteren (-30 C°) dersom det hadde vært aktuelt å plassere termisk vern utendørs. Et tilknytningsskap som er plassert utendørs har mange fordeler med tanke på lik tilgang for alle aktører, inkludert eier og bruker. Men ikke-planlagt tilgang, ved for eksempel sikringsbrudd / utløst vern, vil kunne være utfordrende, spesielt om vinteren og når det er mørkt. Med tanke på samhandlingsreformen vil dette kunne bli et spørsmål om liv og helse – eldre, pleietrengende og syke som bor hjemme vil ikke kunne betjene vernet. Kortslutningsvernet og overbelastningsvernet har den funksjon at de skal beskytte inntaksledningen 8 ELSIKKERHET NR. 87 (02/2015) mellom tilknytningspunktet og sikringsskapet mot overstrømmer som kan føre til varmgang og brann. I prinsippet skal disse vernene bare løse ut når det er reell fare for skade. Kortslutningsvernet løser bare ut ved en kortslutning i forbindelse med inntaksledningen. Overbelastningsvernet skal normalt heller aldri løse ut, men det er større sannsynlighet for at dette skjer ved stor belastning på alle kurser. Det er nemlig slik at det vurderes en samtidighetsfaktor på kursene ved prosjektering. Tidligere ble dette angitt i regelverket som forventet samtidighetsfaktor. Med fel og NEK 400 ligger ansvaret om vurdering av samtidighetsfaktor på prosjekterende / installatør. Overbelastningsvernet for selve boligen skal derfor plasseres innendørs for å sikre god tilgang for betjening uansett årstid og tid på døgnet.

Re: 399 skap mm

Re: 399 skap mm

Som det fremkommer av ditt utdrag, fra avklaring i Elsikkerhet 87, er denne gitt med utgangspunkt i NEK 399-1.

Dette er også utgangspunktet for NEK 399 (som kom etter avklaringen i Elsikkerhet 87), men ikke for løsningen jeg refererer til i avsnitt 11.1.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor