Norsk Engelsk Svenska Polsk

Arbeid AUSArbeid AUS

Arbeid AUS

Gunnar Engebretsen
Gunnar Engebretsen

Hva er definisjonen på AUS ved måling av strøm i f.eks strømskinner til maskiner med 400v?

Skal verneutstyr som normalt brukes ved arbeid under spenning også benyttes ved enkel måling eller holder det at måleutstyret er godkjent og isolert deretter? 

Hva sier lov, forskrift og retningslinjer om dette?

Re: Arbeid AUS

Bobb
Bobb

Når man jobber AUS skal verneutstyret/bekledning og måleutstyr (riktig kategori) tåle den hendelsesenergien som kan oppstå ved kortslutning.

Måling av spenning på strømskinner er AUS. 

Re: Arbeid AUS

Re: Arbeid AUS

Ved feilsøking/måling gjelder krav til minst 2 sikkerhetsbarrierer iht. FSE § 10, som for alt arbeid hvor man kan bli utsatt for elektrisk fare. Ved feilsøking/måling vil AUS eller Arbeid nær ved spenningssatt ofte være aktuelle arbeidsmetoder, og for lavspenning er barrieretankegangen den samme; personlig beskyttelse og anleggsbeskyttelse. FSE § 19 åpner imidlertid for alternativ barrieretankegang, men dette må i så fall være dokumentert gjennom utarbeidede prosedyrer slik at personsikkerheten ivaretas.

Myndighet beskriver ikke konkret hva som må benyttes av personlig beskyttelse for den enkelte jobb, dette skal den enkelte virksomhet risikovurdere selv. Både overordnet risikovurdering iht. FSE § 7, ivaretatt i virksomhetens internkontrollsystem, som aktuelle instrukser, prosedyrer og rutiner), og i form av risikovurdering av den enkelte jobben utført av AFA iht. FSE § 10.

Re: Arbeid AUS

Gunnar Engebretsen
Gunnar Engebretsen

Tolker jeg dette riktig:

Ved måling av spenningssatte komponenter som f.eks strømskinner eller kontaktor inne i skap så skal AUS utstyr brukes og dette skal vi også utarbeide prosedyrer for i vår interkontroll.

Vi risikovurderer hva det er behov for av verneutstyr ved måling av strøm på lavspenningsanlegg i vår interkontroll (overordnet risikovurdering med instrukser og rutiner). Det skal også på hver enkelt jobb utføres en risikovurdering, må denne dokumenteres?

Myndighetene har ingen føringer for hvilket verneutstyr som skal brukes, men dette må risikovurderes av oss?

Re: Arbeid AUS

Re: Arbeid AUS

Ja, du har forstått dette rett.

Den enkelte virksomhet plikter å risikovurdere bruk av verneutstyr, og implementere dette i aktuelle prosedyrer, rutiner og instrukser.

For den enkelte jobb skal AFA dessuten utføre risikovurdering på arbeidsstedet (ofte betegnet som Sikker Jobb Analyse, SJA). Det er ikke et myndighetskrav at denne risikovurderingen skal dokumenteres, men det er veldig lurt.

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor