Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Arbeid i egen bolig

Arbeid i egen bolig

Spm
Spm

Jeg har jobbet som elektriker i 2,5 år etter jeg fikk fagbrev. Etter dette tok jeg ingeniørutdannelse, og har siden jobbet 2 år som ingeniør. For å være faglig ansvarlig ved arbeid i egen bolig ser jeg i FEK paragraf 7 at man må ha 3 år praksis etter endt ingeniørutdannelse. Eller 3 år praksis etter fagbrev. Hver for seg oppfyller jeg ikke kravene. Noen som vet hvordan myndighetene stiller seg til noen med med min blandede bakgrunn?

Re: Arbeid i egen bolig

Re: Arbeid i egen bolig

Jeg anbefaler å avklare dette med aktuelt DLE.

Din bakgrunn bør være "innenfor", men dette avhenger av fleksibiliteten hos tilsynet.
Det er ikke beskrevet noe om 2,5 + 2, men i mitt hode er dette mer enn 3. :-)

Re: Arbeid i egen bolig

Spm
Spm

Der virker kanskje som jeg har lest forskriften litt feil. I fjerde ledd står det følgende:

«Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.»

Dvs at man skal følge oppfylle kravene i første ledd (som spesifiserer at praksis skal være etter endt utdanning), eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg. Krav om fagbrev og 3 års praksis i fjerde ledd sier ingen ting om at praksis må være etter endt utdanning. Da må vel jeg som har 2,5 års praksis som elektriker etter oppnådd fagbrev (dvs 5 år inkludert læretid) oppfylle kravene som faglig ansvarlig i egen bolig? Eller misforstår jeg her?

Re: Arbeid i egen bolig

Re: Arbeid i egen bolig

Læretid gjelder ikke som praksis i denne sammenhengen.

Re: Arbeid i egen bolig

Robert F
Robert F
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Læretid gjelder ikke som praksis i denne sammenhengen.

Hei!

Jeg gikk fra læretid og rett over i jobb som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold på en større bedrift og jeg har kun delt ut jobber til innleide de siste 20 årene. Vil det si at jeg aldri har hatt noen praksistid og kan dermed ikke installere i egen bolig som jeg er juridisk eier av da?

Re: Arbeid i egen bolig

Re: Arbeid i egen bolig
Sitat
Robert F skrev:

Hei!

Jeg gikk fra læretid og rett over i jobb som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold på en større bedrift og jeg har kun delt ut jobber til innleide de siste 20 årene. Vil det si at jeg aldri har hatt noen praksistid og kan dermed ikke installere i egen bolig som jeg er juridisk eier av da?

Du tilfredsstiller ikke forskriftens krav, men jeg anbefaler deg å ta en prat med DLE for deres syn på dette.

Re: Arbeid i egen bolig

Spm
Spm
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Læretid gjelder ikke som praksis i denne sammenhengen.

Har det kommet en avklaring fra myndighetene om at læretid ikke gjelder som praksis ved faglig ansvar i eget hjem?

Jeg er enig at læretid ikke gjelder som praksis om man vil være faglig ansvarlig i eget hjem på bakgrunn av bachelor/master. Dette da teksten om dette refererer til kravene i første ledd, som spesifiserer «etter endt utdanning».  

Når det gjelder faglig ansvar i eget hjem på bakgrunn av kun fagbrev står det «relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg». Det spesifiseres ikke at det gjelder etter oppnådd fagbrev/utdanning. Og jeg vil si at man får praksis i «bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg» som lærling. Det er jo hele poenget med å være lærling. Jeg kunne vært enig i at praksis må være opparbeidet etter oppnådd fagbrev om det stod «relevant praksis» (som det står andre steder i forskriften). Da hadde da det i større grad vært åpent for tolkning om hva som er relevant i denne sammenheng.  

Godt mulig at DLE praktiserer det slik du skriver. Men jeg er i så fall ikke sikker på om jeg er enig i deres tolkning ut ifra ordlyden i forskriften.

Re: Arbeid i egen bolig

Re: Arbeid i egen bolig

Læretid gir relevant praksis for avleggelse av fagbrev, mens relevant praksis relatert til FEK gjelder praksis etter at fagbrev er bestått (montørpraksis). 

Om du har et annet syn bør du avklare dette med DLE/DSB.

Re: Arbeid i egen bolig

Simonl
Simonl

Liten avsporing, men vil en med fagbrev som energimontør, 3 års erfaring og teknisk fagskole kunne utføre arbeid i egen bolig? Hva menes med relevant fagbrev?

Re: Arbeid i egen bolig

Re: Arbeid i egen bolig
Sitat
Simonl skrev:

Liten avsporing, men vil en med fagbrev som energimontør, 3 års erfaring og teknisk fagskole kunne utføre arbeid i egen bolig? Hva menes med relevant fagbrev?

Relevant fagbrev er i utgangspunktet elektriker, men andre fagbrev kan være aktuelle om det kan dokumenteres relevant praksis fra lavspenningsanlegg (fortrinnsvis arbeid i  forbindelse med bygningsinstallasjoner).

Du bør avklare med DLE før du utfører noe arbeid på egen bolig.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor